Kallio- ja maaperämallit yhdyskuntarakentamisessa

Projektin tutkimusalue
Kestävä rakentaminen
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2019
Suomen Akatemian projektinumero
50402-20023

Esittely

Projektin tavoitteena on kehittää geologiaa yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana panostaen erityisesti geomallien ja niihin liittyvien palvelujen kehittämiseen. Tavoitteeseen pyritään helpottamalla (rakennus)geologisen tiedon käyttöä yhdyskuntarakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa. Samalla kehitetään edelleen tähän liittyvää GTK:n palvelukonseptia. Projekti tuo geologisen tiedon osaksi mallipohjaista suunnittelua. Käytettävän geologisen tiedon ja mallien määrittelyä kehitetään valtakunnalliseksi standardiksi niin että sitä voidaan käyttää joustavasti infrasuunnittelussa ja kaupunkimallintamisessa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen pääkaupunkiseudun geomallia, johon kootaan maa- ja kallioperästä tulkittua rakennusgeologista tietoa, erityisesti pehmeiköistä ja kallioperän rikkonaisuudesta. Kokonaisuuteen liittyen kehitetään yhdyskuntarakentamisen tietovarantoa ja sen kokoamista johon kuuluvat valtakunnallisen pohjatutkimusrekisteri ja maaperätiedonkeruuohjelman toteuttaminen.

Projektilistaukseen