Kansainvälinen innovaatioverkosto kustannustehokkaan ja ympäristövaikutuksiltaan minimoidun lämmön kausivaraston kehittämiseksi (INTERSTORES)

Projektin tutkimusalue
Energiasiirtymä
Projektin kesto
01.01.2024 - 31.12.2027

Esittely

INTERSTORES on 14 partnerin konsortio, jota johtaa Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Saksa. Nelivuotisessa Horizon Europe Innovation Action -hankkeessa pyritään parantamaan merkittävästi lämmön varastoinnin kilpailukykyä suuressa kokoluokassa. Kaksi erityyppistä, täyden mittakaavan demonstraatiolaitosta ovat hankkeen keskiössä: toinen Saksassa, toinen Suomessa.

GTK tuo hankkeeseen näkemystä rakennegeologian merkityksestä luolavarastohankkeissa ja laatii suuntaviivat geologian asianmukaisesta huomioon ottamisesta uusia luolavarastoja suunniteltaessa. GTK tutkii kallioperän käyttäytymistä luolavaraston ympärillä mallinnuksin ja mittauksin, tekee skenaariotarkasteluja selvittääkseen luolavarastokonseptin soveltuvuutta geologisesti erilaisissa ympäristöissä ja osallistuu korkean lämpötilan luolavarastokonseptin markkinapotentiaalin arviointiin tarkastelemalla säädöksellisiä ja ympäristönäkökohtia luolavarastohankkeissa.

Yhteyshenkilö: Markku Hagström

Projektilistaukseen