Kestävää ja hiilidioksidipäästötöntä vanadiinin, titaanin ja raudan hyödyntämistä Euroopan vanadiinia sisältävistä alhaisen pitoisuuden ilmenomagnetiittiesiintymistä (AVANTIS)

Projektin tutkimusalue
Kriittisten raaka-aineiden saatavuus
Projektin kesto
01.01.2024 - 31.12.2027

Esittely

AVANTIS on Horizon Europe -ohjelman rahoittama projekti, jonka tavoitteena on edistää kestävää ja hiilidioksidipäästötöntä vanadiinin, titaanin ja raudan hyödyntämistä Euroopan vanadiinia sisältävistä alhaisen pitoisuuden ilmenomagnetiittiesiintymistä. AVANTIS tarkastelee myös harvinaisten maametallien, kuten LREE:n ja fosforin mahdollista erottamista tietyistä esiintymistä, joissa voisi olla harvinaisia maametalleja sisältävää apatiittia. Projekti on linjassa EU:n laajempien tavoitteiden kanssa resurssien kestävyyden ja riippuvuuden vähentämiseksi kriittisistä raaka-aineista.

AVANTIS tähtää kahden kriittisen raaka-aineen, ’vanadiinin’ (V) ja ’titaanin’ (Ti metalli) kotimaiseen hyödyntämiseen täyttääkseen Euroopan komission kriittisten raaka-aineiden aloitteen (CRM act), joka vaatii yli 10 %:n kotimaista V:n ja Ti:n louhintaa.

Euroopalla on merkittäviä varantoja liittyen vanadiinia sisältäviin ilmenomagnetiittiesiintymiin. Kuitenkin näiden esiintymien perinteinen louhinta aiheuttaa haasteita monimutkaisen mineraalikoostumustensa vuoksi. AVANTIS pyrkii ratkaisemaan nämä haasteet toteuttamalla innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä näiden esiintymien hyödyntämisessä. Tähän sisältyy esimerkiksi selektiivinen louhinta, fragmentointi ja esirikastus sekä näille esiintymille laadittava räätälöidyt geometallurgiset käytännöt. Projektin tavoitteena on erottaa V ja Ti ilmeniittirikkaana Ti-esirikasteena ja ilmeniittivapaana V-esirikasteena.

KU Levuen (Belgia) johtaa projektia yhteistyössä kumppaneiden kanssa, kuten Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Oulun yliopiston, Norjan tiede- ja teknologiayliopiston (NTNU), Kreetan teknillisen yliopiston (AGH) ja Madridin teknillisen yliopiston (UPM) kanssa. Projektissa on mukana myös avainasemassa olevia teollisuuden toimijoita kuten Titania, Proxis, IMA Engineering, Otanmäki Mine, Strategic Resources ja Australian Titanium (Neometals Ltd). Projekti alkoi tammikuussa 2024 ja on kestoltaan 4 vuotta.

Yhteyshenkilö: Tegist Chernet

Projektilistaukseen