Kiviainekset ja luonnonkivet – materiaaliominaisuudet, uudet käyttösovellukset ja esiintymäinventoinnin kehittäminen

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2011 - 31.12.2014
Suomen Akatemian projektinumero
2183004

Esittely

Kiviainekset ja luonnonkivet on tutkimus- ja kehityshanke, jossa tehdään rakentamisessa käytettävien kivimateriaalien ominaisuuksiin liittyvää tutkimustyötä huomioiden uudet käyttösovellukset sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Lisäksi hankkeessa kehitetään kiviaines- ja luonnonkiviesiintymien inventointia. Hanke tukee GTK:n maksullista palvelutoimintaa ja GTK:n roolia kansallisena kiviainesten ja luonnonkivien osaamiskeskuksena sekä Suomen Vuoriklusterin osana. Hankkeen tavoitteenasettelu linkittyy tiiviisti kansallisen mineraalistrategian tavoitteisiin.

Projektilistaukseen