Kouvervaara 2024

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat
Projektin kesto
15.02.2024 - 31.12.2024

Esittely

GTK on velvoitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen antamalla hallintopakkopäätöksellä huolehtimaan Kouvervaarassa sijaitsevien kairanreikien ympäristövaikutuksista. GTK on tehnyt 1980-luvulla malmikairauksia Kouvervaaran alueella Kuusamossa. Osa kairauksista on jäänyt vuotamaan pohjavettä ympäristöönsä, ja virtaava vesi on muodostanut vuosikymmenten saatossa myös puroja. Asiaa on tutkittu vuodesta 2019 alkaen ja löytyneet vuotavat kairanreiät on jo tukittu väliaikaisesti.

GTK on velvoitettu tekemään Kouvervaarassa veden- ja sedimentin laadun tutkimuksia ja kirjoittamaan raportin kairanreikien ympäristön tilasta. Purojen mahdollisesti kemiallisesti haitalliset sedimentit tulee myös poistaa maastosta. Kaikki vuotavat kairanreiät tulee tukkia pysyvästi betonilla. Kouvervaarassa suoritetaan vuoden 2024 keväällä kairanreikien kartoitus dronea hyödyntäen ja heinäkuussa 2024 otetaan vesi- ja sedimenttinäytteet. Raportit pitää luovittaa Pohjois-Pohjamaan ELY-keskukselle marraskuun 2024 loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö: Tiina Kaipainen

Projektilistaukseen