Luonnonvaratietopalvelun kehittäminen

Projektin kesto
01.01.2013 - 31.12.2014
Suomen Akatemian projektinumero
2121000

Esittely

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tavoitteena on olla geologisten luonnonvarojen kansallinen tietolähde. Luonnonvaratietoa tuottavat useat organisaatiot, mutta ajantasaisen tiedon löytäminen voi olla vaikeaa. Hankkeessa on tavoitteena parantaa verkkoviestinnän keinoin ajantasaisen tiedon saatavuutta geologisista luonnonvaroista. Aineskohtaiset vuosikatsaukset ja käyttötiedot on perinteisesti koottu GTK:ssa vuosittain ilmestyvään tutkimusraporttiin, jonka julkaisemista jatketaan hankkeessa. Osaa raportin aineistosta aletaan myös aktiivisesti päivittää GTK:n luonnonvarasivustoon https://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/. Tämä mahdollistaa aineiston tarjoamisen mahdollisimman tuoreena. Lisäksi hankkeessa tehdään ja kehitetään mineraalisten luonnonvarojen kestävään käyttöön, materiaalivirtoihin ja elinkaariin liittyvää tutkimusta ja kehitetään ulkomaalaista tutkimusyhteistyötä kestävän käytön tutkimuksen jatkokehittelyn näkökulmasta.

Projektilistaukseen