MAGELLAN – Kestomagneettien kestävät arvoketjut

Projektin tutkimusalue
Kriittisten raaka-aineiden saatavuus
Projektin kesto
01.01.2024 - 31.12.2026

Esittely

Harvinaisia maametalleja (REE) sisältävillä kestomagneeteilla on keskeinen rooli vihreässä siirtymässä, mm. sähköautoissa ja tuulivoimaloissa. Nämä magneetit valmistetaan pääasiassa Euroopan ulkopuolella, ja vuoteen 2020 mennessä alle 1% kaikista magneeteista kierrätettiin. MAGELLAN kehittää uutta, kokonaisvaltaista lähestymistapaa magneettien kierrätyksen lisäämiseksi, mikä auttaa edistämään vihreää siirtymää Euroopassa. MAGELLAN-hanke tekee suoraan yhteistyötä materiaalitutkijoiden, tuotesuunnittelijoiden, laitevalmistajien, kierrätysyritysten ja loppukäyttäjien kanssa kehittääkseen uusia kierrätettyihin raaka-aineisiin perustuvia arvoketjuja mm. sähköautojen moottoreille. Hankkeen päätavoitteena on käynnistää uusia arvoketjuja kestomagneettien kierrätykselle ja tuotannolle Euroopassa. MAGELLANissa GTK johtaa työpakettia, jonka tehtävänä on osoittaa näiden uusien arvoketjujen taloudelliset hyödyt ja varmistua niiden vastuullisuudesta.

Yhteyshenkilö: Harri Kaikkonen

Projektilistaukseen