Merenpohjan geologiset prosessit ja pitkän aikavälin ympäristönmuutokset Itämerellä (GERPIILI)

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2016
Suomen Akatemian projektinumero
50404-40028

Esittely

GERPIILI on Suomen merentutkimuksen Infrastruktuuri FINMARI:n osahanke. FINMARI kokoaa kansallisen merentutkimuksen infrastruktuurin kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät 3 merkittävimmän Itämeritutkimusta harjoittavan yliopiston (Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi) ja 3 tutkimuslaitoksen (SYKE, Ilmatieteen laitos, GTK) sekä Arctia Shipping Oy toisiaan täydentävät resurssit. GTK:n merigeologinen tutkimus keskittyy erityisesti Itämeren pitkäaikaismuutosten ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden sekä merenpohjan geologisten prosessien tutkimukseen. Tutkimus edellyttää aineistojen keräämistä niin merenpohjan koostumuksesta ja rakenteesta kuin merenpohjan pinnan prosesseistakin. Merenpohjan akustis-seismisten aineistojen tulkinta, mallinnus sekä sedimenttiaineistojen monipuoliset laboratorioanalyysit luovat pohjan merenpohjan ominaisuuksien ja ympäristönmuutoshistorian korkealaatuiselle tutkimukselle. GERPIILI projektissa hankittava infrastruktuuri edesauttaa ja vahvistaa merenpohjan geologisia mittauksia, näytteidenottoa sekä merenpohjan geologisten prosessien monitorointia.

Projektilistaukseen