MineFacts: Asiatietoa kaivosteollisuudesta kuntalaisille ja päättäjille

Projektin tutkimusalue
Tietoratkaisut Kriittiset mineraalit
Projektin kesto
01.01.2017 -
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/MineFacts/index.html

Esittely

MineFacts-projekti on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedon lisäämiseen keskittyvä hanke, jonka rahoitus tulee EIT Raw Materialsilta. Projektin tavoitteena on koota asiatietopaketti geologiasta, malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta. Tietopaketti on suunnattu kunnille, joiden alueella tehdään malminetsintää ja kaivostoimintaa. Ensisijaisena kohdealueena ovat Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kunnat, joiden päättäjät tarvitsevat asiatietoa kaivosteollisuudesta mm. kaavoituksen ja taloudellisten näkökohtien suunnitteluun. Tiedon tarve on käynyt ilmi useissa keskusteluissa kuntien kanssa.

Tietopaketin tarkoituksena on tarjota asiatietoa kuntalaisille, joiden pelot ja odotukset kaivosteollisuudesta ovat usein ylimitoitettuja. Popularisoitu tieto geologiasta, malminetsinnästä ja kaivoksen elinkaaresta auttaa ymmärtämään niitä reunaehtoja, jotka vaikuttavat kaivosteollisuuteen ja edistää asiallista keskustelua ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saavuttamista. Tietopaketti laaditaan erikseen kaikilla projektin kohdealueen kielillä (suomi, ruotsi ja norja) sekä englanniksi, jolloin sen hyödyntäminen muualla Euroopassa on mahdollista.

MineFacts-tietopaketin pääteemoja ovat (1) geologia ja kaivosteollisuuden prosessi malminetsinnästä kaivokseen ja sen sulkemiseen, (2) maankäytön suunnittelu ja kaivosteollisuutta säätelevät lait kaikissa kolmessa kohdealueen maassa, sekä (3) kaivosteollisuuden mahdolliset sosioekonomiset vaikutukset. Projektikonsortio koostuu EIT KIC-yhteisöön kuuluvista partnereista (Geologian tutkimuskeskus GTK, Sveriges Geologiska Undersökning SGU, Luulajan tekninen yliopisto ja Boliden AB) sekä ulkopuolisista partnereista (Lapin yliopisto, Sodankylän kunta, Nussir ASA ja AA Sakatti Mining Oy). Konsortiossa yhdistyy laaja-alainen osaaminen sekä kaivosteollisuuden että yhteiskuntatieteiden alalta. MineFacts-projekti vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kaivosteollisuuden yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kasvattamiseen EU:n alueella, jotta EU:n raaka-ainetuontiriippuvuutta voitaisiin vähentää alueen sisäisellä kaivostuotannolla.

Projektilistaukseen