Mineraalipotentiaalin kartoitus Au

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Akkumineraalit Kehittyvät geofysiikan sovellukset
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2019
Suomen Akatemian projektinumero
50402-20067

Esittely

Teemana Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) mineraalipotentiaalikartoituksen toimintakonseptissa on selvittää kultamalmipotentiaalia keskeisiltä valituilta alueilta/vyöhykkeiltä. Projekti tuottaa geologista ja geofysikaalista tietoa, jolla saadaan rajattua Au-kriittiset kohdealueet ja tuotettua jatkotutkimuksiin johtavia uusia aineistoja, tulkintoja ja aiheita malminetsintäyhtiöiden käyttöön. Tutkimustulosten on tarkoitus edistää elinkeinoelämän investointimahdollisuuksia ja lisätä Suomen vetovoimaisuutta kaivannaisalalla.

Projektilistaukseen