Mineraalipotentiaalin kartoitus Ni-Cu

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Akkumineraalit Kehittyvät geofysiikan sovellukset
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2019
Suomen Akatemian projektinumero
50402-20066

Esittely

Projektin päätarkoituksena on olla mukana uudistamassa GTK:n mineraalipotentiaalitoimintamallia sekä tutkia ja tunnistaa Ni-Cu suhteen potentiaalisia alueita ja vyöhykkeitä yhdessä GTK:n muiden tulosyksiköiden kanssa.

Projektin lyhyentähtäimen tavoitteena (2016) on saattaa hallitusti päätökseen eri alueyksiköissä keskeneräiset työt, jotka periytyivät aikaisempien vuosien hanketoiminnasta (alueelliset malmipotentiaalihankkeet). Toisena lyhyen aikavälin tavoitteena (2016) on laatia strategia Ni-Cu projektin toiminnalle sekä miettiä valtakunnallisesti ne alueet/vyöhykkeet jonne projekti tulee jatkossa fokusoimaan Ni-Cu potentiaalin arviointia GTK:n uuden strategian mukaisesti. Arviointi perustuu saatavilla oleviin laajoihin GTK:n tietoaineistoihin ja niiden evaluointiin sekä talossa olevien asiantuntijoiden näkemykseen. Keskipitkän ja pitemmän aikavälin tavoitteina projektilla (2017-2019) on aloittaa Ni-Cu potentiaalia kartoittavat työt valituilla alueilla/vyöhykkeillä, jossa resurssien pääpaino tulee olemaan modernilla geofysiikalla sekä koneellisella näytteenotolla. Tutkituista alueista tehdään Ni-Cu potentiaalia arvioivat loppuraportit hankkeen päätyttyä.

Projektilistaukseen