Mineral Resource Assessment Platform (MAP)

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit
Projektin kesto
01.01.2018 - 31.12.2020
Verkkosivusto
https://www.map-eitrawmaterials.eu/

Esittely

Mineral Resource Assessment Platform (MAP) on EIT RawMaterialsin Upscaling-projekti. Projekti alkoi 1.1.2018, ja sen kesto on kolme vuotta. Projektin rahoittaa EIT RawMaterials, ja sen kokonaisbudjetti on 1,85 miljoonaa euroa. Projektikonsortioon kuuluu kahdeksan partneria, jotka yhdessä edustavat kaikkia EIT RawMaterialsin “Knowledge Trianglen” kolmea kärkeä: tutkimusta (Geologian tutkimuskeskus, Iceland GeoSurvey, Geological Survey of Norway, Geological Survey of Sweden), yliopistoja (Oulu Mining School, The Norwegian University of Science and Technology) sekä liike-elämää (Beak Consultants, LTU Business).

Projektissa tuotetaan ohjelmisto virtaviivaistamaan löytämättömien mineraalivarantojen arviointiprosessia, jota myös kehitetään yhdistämällä mineraalipotentiaalikartoitus ja ns. kolmiosainen menetelmä. Ohjelmiston testausvaihe tuottaa arvokasta tietoa löytämättömistä mineraalivarannoista Pohjoismaissa, Saksassa sekä Atlantin keskiselänteellä. Ohjelmiston uskotaan lisäävän käyttäjiensä tuottavuutta ja luovan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluntarjoajille.

Ilmainen MapWizard-ohjelmisto käyttöohjeineen on ladattavissa linkistä https://github.com/gtkfi/MapWizard/releases. Projektissa MapWizard myös integroitiin kaupalliseen advangeo® 2D Prediction -ohjelmistoon, josta löytyy lisätietoja sivulta https://www.beak.de/advangeo/ ja jota voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta advangeo(at)beak.de.

Alla on katsottavissa tallenne MapWizard-ohjelmiston julkistamistilaisuudesta, jossa myös projektipartnerit esittelivät tutkimusalueidensa löytämättömien mineraalivarantojen arvioinnin tulokset.

Projektilistaukseen