Mineral Resource Assessment Platform (MAP)

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit
Projektin kesto
01.01.2018 - 31.12.2020
Verkkosivusto
https://www.map-eitrawmaterials.eu/

Esittely

Mineral Resource Assessment Platform (MAP) on EIT RawMaterialsin Upscaling-projekti. Projekti alkoi 1.1.2018, ja sen kesto on kolme vuotta. Projektin rahoittaa EIT RawMaterials, ja sen kokonaisbudjetti on 1,85 miljoonaa euroa. Projektikonsortioon kuuluu kahdeksan partneria, jotka yhdessä edustavat kaikkia EIT RawMaterialsin “Knowledge Trianglen” kolmea kärkeä: tutkimusta (Geologian tutkimuskeskus, Iceland GeoSurvey, Geological Survey of Norway, Geological Survey of Sweden), yliopistoja (Oulu Mining School, The Norwegian University of Science and Technology) sekä liike-elämää (Beak Consutants, LTU Business).

Projektissa tuotetaan ohjelmisto virtaviivaistamaan löytämättömien mineraalivarantojen arviointiprosessia, jota myös kehitetään yhdistämällä mineraalipotentiaalikartoitus ja ns. kolmiosainen menetelmä. Ohjelmiston testausvaihe tuottaa arvokasta tietoa Pohjoismaiden, Saksan sekä Jäämeren löytämättömistä mineraalivarannoista. Ohjelmiston uskotaan lisäävän käyttäjiensä tuottavuutta ja luovan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluntarjoajille.

Tällä hetkellä linkistä https://github.com/gtkfi/MapWizard/releases on vapaasti ladattavissa MAP-ohjelmiston beta-versio käyttöohjeineen.

Projektilistaukseen