MMM TurvaHiili

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.06.2022 - 31.12.2024

Esittely

Karujen suometsien ennallistamiseen keskittyvässä kehitys- ja koulutushankkeessa kehitetään kriteeristö onnistuneelle kohteenvalinnalle ja kootaan yhteen hyvät käytänteet onnistuneelle suometsien ennallistamiselle. Onnistunut kohdevalinta ja hyvät käytänteet välitetään operaatioita suunnitteleville ja ennallistamistöitä tekeville nykyisille ja tuleville käytännön toimijoille. Tämän toteutamme digitaalisen mobiiliaineiston tukemina työpajoina sekä ennallistamisnäytöksinä ja omatoimisina demonstraatiokohteina maastossa eri puolilla Suomea, sekä laatimalla opasvideo- ja podcast-sarjat, jotka suuntamme ja viestimme erikseen ennallistamisen suunnittelijoille ja koneenkuljettajille, sekä metsäkonealan oppilaitosten ja Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen metsäopetuksen käyttöön.

Keskitymme karuihin soihin, joiden metaanipäästöjen tiedetään olevan maltillisia ja joiden puuntuotto on heikkoa. Ennallistamisen onnistuminen määritetään turpeen hajoamisen hidastumisena, maan hiilinielun elpymisenä ja toiminnallisen monimuotoisuuden lisääntymisenä. Muodostamme kohteenvalintakriteeristön pääosin jo olemassa olevan kaasunvaihtoaineiston ja kasvillisuusaineiston pohjalta. Täydennämme aineistoa keräämällä uutta tietoa toiminnallisesta monimuotoisuudesta ja turpeen ominaisuuksista. Hyvät käytänteet määritämme kokoamalla käytännön toimijoiden kokemuksia haastatteluin ja vierailemalla haastateltavien toteuttamilla ennallistamiskohteilla. Hanke on osa Maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta ja sitä koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Rahoittaja:

Yhteistyötahot:

Projektilistaukseen