MPM Mineral Prospectivity Modeller

Projektin tutkimusalue
Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2017
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/mpm/

Esittely

Tehokkaammat data-analyysin menetelmät ovat tärkeitä työkaluja malminetsinnän digitaalisen tietoaineiston jatkuvasti kasvaessa. Laajentuva malminetsintä ja kaivostoiminta asettavat vaatimuksia aikaa ja kustannuksia säästävien ja ympäristöneutraalien malminetsintämenetelmien kehittämiselle. Mineral Prospectivity Modeler (MPM) -projekti pyrkii ratkaisemaan tämän tutkimalla ja toteuttamalla uusia työmenetelmiä ja työkaluja malmipotentiaalin mallintamiseen. Erityisesti projekti keskittyy tutkimaan mallien optimointia kohteellisessa malminetsinnässä, mikä kerryttää malminetsintäprojektin aikana jatkuvasti lisää informaatiota täydentämään prospektiivisuusmalleja. Tämä demonstroidaan projektissa pilottitutkimuksena. Lisäksi projekti tuottaa alueellisen verkkokarttapalvelun, joka käyttää Geologian tutkimuskeskuksen julkisia paikkatietoaineistoja. Työkalua voidaan käyttää ensivaiheen alueellisen malmipotentiaalin arvioimiseen Suomessa.

Projektin toteuttaa GTK ja rahoitus tulee Tekes-EAKR -ohjelmasta Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa ja kansainvälisesti toimivilta malminetsintäorganisaatioilta. Tekes rahoittaa 90 % ja firmat 10 % hankkeen kokonaisbudjetista, joka on 500 000 euroa vuosina 2016-2017.

Projektilistaukseen