MSP-REFRAM

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous Kriittisten raaka-aineiden saatavuus
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2016
Projektilistaukseen