Uudet koneoppimis- ja kaukokartoitusmenetelmät monimittakaavaisessa ja -lähteisessä malminetsinnässä ja kaivosympäristön tarkkailussa (MultiMiner)

Projektin tutkimusalue
Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2023 - 30.06.2026
Verkkosivusto
https://www.multiminer.eu/

Esittely

Uudet koneoppimis- ja kaukokartoitusmenetelmät monimittakaavaisessa ja -lähteisessä malminetsinnässä ja kaivosympäristön tarkkailussa (MultiMiner) on Euroopan laajuinen konsortio, joka koostuu 12 kumppanista ja yhdestä liitännäiskumppanista: tutkimuslaitoksia 7, yliopistoja 2, konsulttiyritys sekä kaivosteollisuuden toimijoita 3. Konsortion jäsenet tulevat kuudesta eri EU-valtiosta (FI, DE, FR, CZ, AT, EL), ja niillä on monitieteellinen tausta geologiasta, kaukokartoituksesta sekä koneoppimisesta. Kumppaneiden edustamilla kaivannaisalueilla eri puolilla Eurooppaa on monipuolinen geologia ja niissä on ilmeistä potentiaalia erityyppisille CRM-varannoille. Alueilla on tuhansia toiminnassa olevia sekä suljettuja kaivoksia.

Projektissa kehitetään uusia tietojenkäsittelyalgoritmeja ja koneoppimisratkaisuja kaukokartoituksen kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen mineraalien etsinnässä (TP2) ja kaivosympäristön tarkkailussa (TP3). Kaukokartoitusmenetelmät käsittävät uusimpia drooni-, lentokone- ja satellittiialustoilta tapahtuvia optisia, hyperspektri- ja tutkamittauksia. Menetelmät ovat sovellettavissa kaivosten koko elinkaaren ajan. Algoritmeja testataan todellisissa kaivosympäristöissä (TP4) kuudella eri tutkimusalueella: Ihalainen (maankosteuden, pölyn ja patostabiliteetin monitorointi), Parainen (louhosseinämien stabiliteetin monitorointi), Hochfilzen (Itävalta: magnesiitti sekä kasvillisuuden monitorointi), Chalkidiki (Kreikka: antimoni, kulta, hopea, sinkki, kupari, lyijy sekä vedenlaadun, pölyn ja rikastushiekka-altaan monitorointi), Kallyntiri (Kreikka: antimoni), Kirki (Kreikka: vedenlaadun ja happaman kaivosvalunnan monitorointi). Näiltä alueilta myös kerätään referenssiaineistoa algoritmien validointiin.

MultiMiner keskittyy kriittisten alkuaineiden etsintätekniikoihin, jotta uusia esiintymiä voitaisiin löytää EU:n alueella ja näin turvata raaka-aineiden saatavuutta ja vahvistaa EU:n autonomiaa raaka-ainepuolella. Kehittämällä kaukokartoitusmenetelmiä kaivosten ympäristövaikutusten tarkkailuun voidaan kaivosten vaikutukset havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rahoitussopimus: 101091374-HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08MULTIMINER

Yhteyshenkilö: Pauliina Liwata-Kenttälä

Projektilistaukseen