NeAs – Towards Arsenic Safe Drinking Water in Nepal

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat
Projektin kesto
01.09.2020 - 31.12.2024
Verkkosivusto
https://www.syke.fi/hankkeet/neas

Esittely

NeAs –projektin tavoitteena on parantaa Nepalin vesisektorilla toimivien eri sidosryhmien osaamista pohjaveden arseenipitoisuuteen liittyvän tiedon hyödyntämisessä ja jakamisessa sekä juomaveden arseenipitoisuuden vähentämiseen tähtäävissä toimissa. Nepalin vesiministeriön alaisen kumppaniorganisaation Department of Water Supply and Sanitation Management (DWSSM) tehtävänä on turvata puhdas juomavesi kansallisella tasolla. Projektin tavoitteena on parantaa erityisesti DWSSM:n osaamista ohjeistaa ja tukea vesialan toimijoita arseenipitoisen juomaveden käytön vähentämiseksi. DWSSM on aloittanut arseeniongelman hallitsemiseksi ohjelman, jonka toteuttamisessa on paljon haasteita.

Pohjaveden arseenikontaminaatio on ympäristöterveysongelma monilla alueilla ja se vaikuttaa suureen joukkoon ihmisiä etenkin kehitysmaissa. Aasian maissa pohjaveden korkea arseenipitoisuus aiheuttaa terveysriskin arviolta 65 miljoonalle ihmiselle. Nepalissa pohjaveden arseeni on pääosin geologista alkuperää ja erityisen merkittävän terveysriskin pohjaveden arseenikontaminaatio aiheuttaa maan eteläosassa Terain-alueella. NeAs –projektissa työskennellään Terailla Nawalparasin seudulla.

Projekti on rahoitettu Suomen ulkoministeriön IKI –instrumentin kautta. Sen toteutuksesta vastaavat GTK:n lisäksi SYKE (Suomen ympäristökeskus) ja nepalilainen kumppaniorganisaatio DWSSM (Department of Water Supply and Sanitation Management).

Projektilistaukseen