ORAMA – Optimising Quality of Information in Raw Materials Data Collection Across Europe

Projektin tutkimusalue
Geotiedon ratkaisut Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.12.2017 - 30.11.2019
Verkkosivusto
https://orama-h2020.eu/

Esittely

ORAMA-projekti (Optimising quality of information in RAw MAterials data collection across Europe) pyrki parantamaan primäärisiin raaka-aineisiin ja kierrätysraaka-aineisiin liittyvää tiedonkeruuta Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tätä tietopohjaa ja tietoinfrastruktuuria on kehitetty useissa aikaisemmissa EU-projekteissa ja työtä jatkettiin ORAMA-projektissa. Se keskittyi tietojen saatavuuteen, maantieteelliseen kattavuuteen, standardointiin, harmonisointiin, yhteentoimivuuteen, laatuun ja eri aihealueiden kattavuuteen eri jäsenvaltioissa.

Tiedot mineraalisten raaka-aineiden varannoista ja tuotantomääristä tulee olla helposti saatavilla yhdestä lähteestä. Sellaiseksi kaavaillaan Joint Research Centren (JRC) kehittämää Raw Materials Information System (RMIS) -järjestelmää, ja ORAMA-projekti tukee tämän järjestelmän jatkokehitystä. Tällainen tietopohja edesauttaa esimerkiksi metalliteollisuuden ja tutkimusohjelmien päätöksentekoa. Pyrkimyksenä on, että kansallisiin tietojärjestelmiin tallennetut tiedot saataisiin koottua EU:n yhteiseen tietojärjestelmään. Siitä kävisi esimerkiksi ilmi, kuinka paljon eri metalleja tuotetaan eri EU-maiden kaivoksissa ja kuinka paljon niitä tuodaan EU:n ulkopuolelta.

ORAMA-projektissa koottiin raaka-aineiden tiedonkeruun parhaat käytänteet ja niistä järjestettiin koulutustilaisuuksia tilastoja kokoaville ja raaka-ainetietoja tarjoaville organisaatioille. Projektissa myös pyrittiin löytämään keinoja parantaa kierrätyksen kautta tuotettavien metallien tilastointia, niin että se vastaisi entistä enemmän primääristen eli suoraan kaivoksista tuotettujen metallien tilastointia.

Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman ORAMA-projektin budjetti oli 1,73 miljoonaa euroa. Projektissa oli 16 partneria 14 jäsenvaltiosta − puolet partnereista oli geologian tutkimuskeskuksia, puolet kierrätysmateriaaleihin erikoistuneita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Projektin loppuraportti, laaditut suositukset, koulutusmateriaali ja muut projektiraportit on ladattavissa projektin verkkosivustosta https://orama-h2020.eu/

Euroopan komission “Innovaatiotutka” antoi ORAMA-projektille tunnustusmaininnan, jossa projektin kuvailtiin olevan “Primääristen ja sekundääristen raaka-aineiden tiedonkeruun käytännön opas” https://www.innoradar.eu/innovation/37035.

Funded by the European Union
Projektilistaukseen