Outokumpu Sustainable Mining Solutions (OSM) – Business Hub

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous Kriittisten raaka-aineiden saatavuus
Projektin kesto
01.01.2022 - 31.12.2022

Esittely

Business Joensuun ja Geologian tutkimuskeskuksen toteuttaman projektin tavoitteena on luoda edellytykset ”Outokumpu Sustainable Mining Solutions (OSM) – Business Hub”:n asteittaiselle käynnistymiselle vuoden 2023 alusta alkaen aiemmin toteutetun arvoverkkoselvityksen tulosten ja toimenpide-esitysten mukaisesti. Edellytysten luonti sisältää erityisesti GTK Mintecin ja suuuyritysten yhteisten intressien tarkentamista, intresseihin ratkaisuja tuottavien pk-yritysten tunnistamista sekä arvoverkon vaatiman yhteisen liiketoimintasuunnitelman sekä sopimusten laadintaa.

Projektin toteuttajat ovat Business Joensuu Oy ja GTK. Rahoittajana on EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Projektilistaukseen