Pohjanlahti VELMU

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.04.2022 - 31.12.2024

Esittely

VELMU-yhteistyössä toteutettava meriluonnon kartoitusprojekti, jossa yhdistetään useiden toimijoiden voimia valituille kohteille. Valituilla kohdealueilla GTK tekee tarkkoja akustis-seismisiä mittauksia, joita käytetään mm. kohteiden luonnonarvojen ja niiden tilan arvioinnissa.

Projektilistaukseen