Pohjavesialueiden rakennetutkimukset

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat

Esittely

Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteuttaa vuosittain yhteistyössä ELY-keskusten, kaupunkien, kuntien ja vesilaitosten kanssa pohjavesialueiden rakenneselvitystutkimuksia. Pohjavesialueiden geologisilla rakennetiedoilla edistetään yhdyskuntien vedenhankinnan, pohjaveden suojelun ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista tärkeillä pohjavesialueilla. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden suorittamista ja ennakoimista.
Hydrogeologisessa rakenneselvityksessä tehtävien geologisten, hydrogeologisten ja geofysikaalisten tutkimusten (maaperäkairaukset, painovoimamittaukset, maatutkaluotaukset) avulla hankitaan tietoa pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta, pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.
GTK:n tekemien rakenneselvitysten tulokset ja ajankohtaiset tiedot tutkimuskohteista löytyvät Lähde-palvelusta. Palvelusta on ladattavissa rakenneselvityksistä tehtyjen tutkimusraporttien lisäksi myös projekteissa tuotettu tutkimustieto.

Projektilistaukseen