Pohjois-Suomen kallioperä- ja malminetsintämallinnus

Projektin tutkimusalue
Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.01.2014 - 31.12.2017
Suomen Akatemian projektinumero
2141006

Esittely

Pohjois-Suomen kallioperä- ja malminetsintämallinnushanke on tutkimus ja kehityshanke jonka tarkoituksena on laventaa mallinnusosaamispohjaa PSY:ssä, tuottaa valikoiduilta kohteilta alueellisia ja kohteellisia visuaalisia 3D malleja sekä kehittää mallinnusta tukevia geofysiikan tulkintamenetelmiä. Hankkeen tavoitteena on visuaalisia 3D malleja hyväksikäyttäen tehdä tutkimusalueiden malmipotentiaalin tutkimusta tukevia numeerisia 2-4D malleja kuten esimerkiksi paleostressimallinnusta. Hanke käyttää pääasiassa jo olemassa olevia aineistoja. Hanke tukee ja toimii tiiviissä yhteistyössä PSY:n tiedonkeruuhankkeiden ”Pohjois-Suomen mineraalipotentiaali” ja ”Kriittiset Mineraalit” sekä GTK:n tutkimushankkeiden ”Fennoskandian kuoren kehitys ja metallogenia” ja ”Malmitutkimus” kanssa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea kallioperän kehityksen tutkimusta ja edistää mineraalisten raaka-aineiden kartoitusta Pohjois-Suomessa.

Projektilistaukseen