REE–PG

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.03.2016 - 28.02.2019
Suomen Akatemian projektinumero
50404-40090
Projektilistaukseen