SeaMoreEco – Seamless Monitoring, Restoration and Conservation in the Northern Gulf of Bothnia

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2023 - 31.12.2025

Esittely

Pohjanlahden matalat merialueet ovat tärkeitä alueita koko meriympäristölle, esimerkiksi siellä esiintyvän suuren biologisen monimuotoisuuden vuoksi. Samaan aikaan matalien alueiden elinympäristöt ovat yhä suuremmassa vaarassa ihmisen toiminnasta ja ilmastonmuutosvaikutuksista.

Merialueiden kestävän käytön ja merenhoidon suunnittelun yhtenä haasteena on kuitenkin tiedon puute. Erityisesti matalien alueiden geologisen ja biologisen tiedon puute on suuri. Meri- ja rannikkoalueiden käyttöpaineiden kasvaessa myös monipuolisen tiedon ja aineistojen tarpeet meriympäristöstä kasvavat.

SeaMoreEco hanke tuottaa tietoa pohjoisen Pohjanlahden meriympäristöstä, erityisesti alueen uhanalaisista elinympäristöistä ja lajeista, sekä käytännön kokemuksia siitä, miten matalien merellisten elinympäristöjen ennallistaminen voidaan toteuttaa. Hankkeessa testataan ja kehitetään menetelmiä matalien pohjien tutkimukseen, tehokkaaseen seurantaan ja ennallistamiseen, keskittyen uhanalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin. Matalien pohjien tutkimus ja seuranta on jo pitkään ollut vaikea tehtävä. SeaMoreEco hankkeessa testataan mm. lennokeilla/droneilla tapahtuvaa kartoitusta ja satelliittikuva-analyysiä, jotka ovat viime aikoina nousseet kustannustehokkaiksi vaihtoehdoiksi hyvin matalien vesisalueiden tutkimuksissa ja kartoituksissa.

Partnerit:
Länsstyrelsen Norrbotten/Ruotsi (koordinaattori), Länsstyrelsen Västerbotten/Ruotsi, SGU/Ruotsi, Alueellinen (Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin) ELY-keskus, GTK

Rahoitus:
• Interreg Aurora Programme
• Projektissa hyödynnetään FINMARI tutkimusinfraa kuten GTK:n Geomari tutkimusalusta ja Gridi tutkimusvenettä.

Projektilistaukseen