SMARTT – Älykäs rikastushiekkalaitos

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
04.01.2021 - 20.12.2024

Esittely

SMARTT (Smart Tailings Facility) -projektin tavoitteena on kehittää GTK Mintecin nykyisestä rikastushiekkalaitoksesta instrumentoitu ja älykäs laitos, jonka suorituskyky vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Samanaikaisesti kehitetään uusia lähestymistapoja ja tuotteita, jotka perustuvat SMARTT-laitoksessa pitkällä aikavälillä suoritettuun instrumentoituun kaivosjätteiden ja kaivosrakenteiden testaukseen (WP2). Lisäksi kehitetään uusia ja parempia maksullisia tuotteita rikastushiekan hallintaan ja optimointiin, prosessivesien kierrätykseen, jätevesien käsittelyyn, prosessimineralogiaan sekä prosessien kehittämiseen (WP3). Projektissa tutkitaan rikastushiekan sopivuutta käytettäväksi 3D-tulostamiseen sekä kehitetään uusia, geomateriaalien innoittamia mineraalipohjaisia tuotteita ja tulostusmateriaaleja 3D-tulostamiseen (WP4). Kaikki työpaketit (WP) ovat osa GTK Mintecin tuote- ja prosessikehitystä ja askel kohti SMARTT-laitoksen täysimääräistä hyödyntämistä, ja niissä käytetään hyödyksi GTK Mintecin kehittyvää tutkimusinfrastruktuuria. SMARTT liittyy läheisesti projektiin, jossa digitalisoidaan tietovirtoja ja prosesseja SMARTT-laitoksessa kehitettyjä uusia tuotteita varten. Digitalisointiprojekti myös tukee tiedonkeräystä ja tiedonhallintaa sekä integroi ne osaksi SMARTT-laitosta.

SMARTT kehittää maksullisia tuotteita, jotka auttavat tekemään GTK:sta kansainvälisesti tunnetun ratkaisutarjoajan mineraalien kestävään käyttämiseen raaka-aineena, minkä vuoksi SMARTT on osa GTK:n kiertotalouden fokusalueen toimintoja ja siihen liittyvää T&I-tiekarttaa. Nämä tuotteet ja palvelut ovat kaikki yhteydessä digitalisaatioon, materiaalien laadunvalvontaan, jätehuoltoon ja vesienhallintaan.
GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen