Soiden kestävän käytön ja hiilitaseiden sovellukset

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2021

Esittely

Projektissa kehitetään työkaluja ja tuotetaan tietoa soiden hiilitaseiden ja hiilivarastojen arvioimisen sekä soiden kestävän hyödyntämisen tarpeisiin. Projektissa syntyvää tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi soiden hiilinieluihin ja hiilensidontaan liittyvässä päätöksenteossa sekä kompensaatiomenetelmien suunnittelussa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Projektin tuloksena GTK:n henkilöstön osaamispääoma kasvaa erityisesti kaukokartoitusmenetelmien- ja aineistojen sekä soiden hiilitaseiden ja –varastojen arvioimisen osalta. Projektissa kertyvä kartoitusaineisto (Pohjois-Suomi) mahdollistaa soiden hiilitase- ja -varastoarvion koko Suomen osalta.

Projektissa tehdään maastokartoituksia Pohjois-Lapin alueella kesän 2021 aikana.

Projekti on osa Geologian tutkimuskeskuksen budjettirahoitteista perustutkimusta.

Projektilistaukseen