Solutions for Critical Raw Materials – A European Expert Network 3 (SCRREEN3)

Projektin tutkimusalue
Kriittisten raaka-aineiden saatavuus Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.01.2024 - 31.12.2026

Esittely

Kriittiset raaka-aineet (CRMit) ovat olennaisia energiasiirtymälle ja digitalisaatiolle, ja ne ovat oleellisen tärkeitä Euroopan kehitykselle ja talouskasvulle. Tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa luotettava ja esteetön pääsy resursseihin sekä vähentää EU:n riippuvuutta muista maista. SCRREEN3 projekti perustuu aiempien SCRREEN-hankkeiden aikana hankittuihin kokemuksiin ja taustaan. Projekti jatkaa CRMien tuntemuksen parantamista, laajentaa asiantuntijoiden verkostoa ja edistää yhteistyöpuitteita, jotka tukevat päätöksentekoa EU-tasolla CRMien ja niiden arvoketjun osalta. SCRREEN3 saa rahoitusta Euroopan unionilta ja luottaa vahvaan ja monipuoliseen konsortioon, johon kuuluu geologisia tutkimuslaitoksia, tutkimus- ja teknologiakeskuksia, pk-yrityksiä, osaamis- ja innovaatioyhteisö (KIC) sekä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita.

Yhteyshenkilö: Martina Bertelli

Projektilistaukseen