GTK:ssa rekrytoidaan osaajia monipaikkaisesti

Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstömäärä kasvaa, ja tulevina vuosina tarvetta on monipuolisesti eri alojen ammattilaisille. GTK tarjoaa osaajille merkityksellisen työn sekä joustavat, monipaikkaiset työnteon puitteet.

Viime vuosina Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) on rekrytoitu runsaasti uusia osaajia. Tämän vuoden aikana GTK:hon on rekrytoitu lähes 40 uutta vakituista työntekijää, minkä lisäksi GTK:ssa on aloittanut noin 30 määräaikaista työntekijää erilaisissa projekteissa. GTK myös rekrytoi vuosittain noin 30 kesätyöntekijää (lue lisää GTK:n tarjoamista kesätyömahdollisuuksista täältä).

Maltillisen kasvun strategian mukaisesti GTK:n henkilöstömäärä kasvaa lähivuosien aikana, vaikka samaan aikaan GTK:laisia eläköityy verrattain paljon. Tarve kohdistuu monipuolisesti muun muassa geologian, projektien ja asiakkuuksien johtamisen sekä tieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoihin. Lisäksi GTK käynnistää pian post doc –ohjelman, johon haetaan ainakin 3-4 uutta geologisen tutkimuksen osaajaa.

GTK:n henkilöstöjohtajan Hannu Sivulan mukaan geologian asiantuntemusta tarvitaan, kun ratkotaan globaaleja haasteita.

”GTK:n osaamista hyödynnetään esimerkiksi puhtaaseen veteen, liikenteen sähköistymiseen tai kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa. GTK:n syvien juurien ja nopeasti muuttuvan toimintaympäristön yhdistelmä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittymishakuisille ja eteenpäin katsoville ammattilaisille”, Sivula toteaa.

GTK:ssa töissä rekrytointi
Uudistuva geotietokokonaisuus

GTK:ssa alkaa ensi vuonna laaja geotietoon liittyvä kehittämiskokonaisuus, johon rekrytoidaan erityisesti geologian, projektien ja IT-alan osaajia. Kokonaisuuden tavoitteena on kokonaisvaltaisesti kehittää GTK:n kyvykkyyttä geotiedon avulla sekä tukea onnistumisia muissa organisaation synergisissä rooleissa – tieteessä ja innovaatioissa sekä asiakasratkaisuissa. Kyseessä on GTK:n tulevaisuuden kannalta oleellinen panostus digitalisaatioon, tiedonhallintaan ja tulevaisuuden teknologiaan sekä prosessien että verkostojen näkökulmasta.

Kehittämiskokonaisuus sisältää GTK:n toiminnan kehittämisen lisäksi tietovarannon päivittämistä sekä geotietojärjestelmän uudistamisen. Kokonaisuudessa GTK tekee vahvasti yhteistyötä muiden yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Rekrytoinnit käynnistyvät loppuvuonna ja alkuvuodesta 2022.

Hybridipalaveri GTK:ssa, henkilöt neuvotteluhuoneessa ja yksi etänä tv:n kautta

GTK tarjoaa merkityksellisen työn ja joustavat puitteet

GTK:ssa tehdään työtä joustavasti ja monipaikkaisesti. Työntekijä voi työskennellä joustavasti asuinpaikkakunnastaan riippumatta, ja paikkasidottua rekrytointia GTK:ssa tehdään vain työtehtävien todella niin vaatiessa. Etätyö on laajasti mahdollistettu ja GTK:ssa kehitetään sen puitteita jatkuvasti. Toimipisteillä panostetaan monipuolisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen.

GTK ei ole harmaa virasto, vaan uudistaa määrätietoisesti osaamistaan ja toimintaansa. GTK 2.0 – tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilotin avulla organisaatio on noussut valtionhallinnon edelläkävijäksi työn tekemisen tavoissa ja uuden ajan työkulttuurin rakentamisessa. Ennakkoluulottomuus ja halu kehittyä näkyvät GTK:n toiminnassa joka päivä. Työympäristö on kansainvälinen ja monimuotoinen. GTK:laisten osaamisen kehittämiseen panostetaan ja urakehitystä tuetaan monipuolisilla urapolkuvaihtoehtoilla.

Kiinnostuitko? Tule töihin GTK:lle rakentamaan kestävää, hiilineutraalia maailmaa! Katso GTK:n avoimet työpaikat täältä ja seuraa ilmoituksia myös LinkedInissa.