Turun Seudun Vesi Oy – Tekopohjavedestä kestävää tuotantoa ja kansainvälistä vientiä

Turun Seudun Veden ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistyön pohjalta toteutettiin kansainvälisesti tunnustettu tekopohjavesiratkaisu, joka noudattelee luonnon omia prosesseja ja toimii esimerkkinä kotimaisen vesihuollon vientituotteesta.

closeup hand drinking fresh water, healthcare concept
Kuva: Adobe Stock

Turun Seudun Veden haaste

Tekopohjavedestä ratkaisu talousveden riittävyyteen ja laatuun

Turun Seudun Vesi Oy käynnisti tekopohjavesihankkeen 2000-luvun alussa nykymuotoisena, yhdeksän kunnan omistamana tukkuvesiyhtiönä, ratkaisemaan alueen talousveden riittävyyteen ja laatuun liittyneet vaikeudet. Virttaankankaan harjualueen pohjaveden potentiaali oli tunnettu pitkään, mutta pohjavesialue ei sellaisenaan kyennyt täyttämään 300 000 asukkaan talousvedentarvetta. Syntyi ajatus tekopohjavesiratkaisusta, jossa Kokemäenjoen raakavesi johdetaan Huittisiin esikäsittelylaitokseen, ja sieltä edelleen 30 kilometriä Virttaankankaan tekopohjavesilaitokseen, jossa varsinainen vedenpuhdistaminen tapahtuu luonnonmukaisesti harjumuodostuman omia prosesseja noudattaen.

– Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on tuottanut vettä täydellä kapasiteetilla vuodesta 2013, eikä veden riittävyydessä tai laadussa ole tapahtunut hetkellistäkään heikentymistä tänä aikana. Olemme pystyneet varmistamaan luonnonmukaisin keinoin ja pitkälle tulevaisuuteen erittäin laadukkaan juomaveden koko seutukunnalle, kertoo Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo.

GTK apuna

Suomen tutkituin pohjavesiesiintymä

Tekopohjavesiratkaisua ei olisi voitu ottaa harkintaan ilman perusteellista taustatutkimusta Virttaankankaan pohjavesialueen geologiasta. Yhtiötä kiinnosti alueen reunaehdot, joilla muodostumaa voitiin hyödyntää vedentuotantoon. Geologian tutkimuskeskus toimi hankkeen kumppanina valmistelevissa selvityksissä. Palvelut kattoivat kaiken mineralogisista selvityksistä ja heijastusseismisistä luotauksista aina isotooppimenetelmän innovatiiviseen soveltamiseen pohjavesitutkimuksessa.

Hanke on toiminut hyvin referenssiaineistona ja uusien tutkimusmenetelmien testauskenttänä. GTK:lla on tähän Suomen paras tutkimuskalusto, ja tietotaitoa, jota emme muualta saaneet. – Aki Artimo, toimitusjohtaja, Turun Seudun Vesi Oy

– Olemme usein kertoneet, ja todennäköisesti pitää myös paikkansa, että Virttaankangas on Suomen tutkituin pohjavesiesiintymä. Hanke on toiminut hyvin referenssiaineistona ja uusien tutkimusmenetelmien testauskenttänä. GTK:lla on tähän Suomen paras tutkimuskalusto, ja tietotaitoa, jota emme muualta saaneet. Varsinkin luvitusvaiheessa ja alun julkisen vastustuksen vuoksi, meidän piti varmistaa, että tekopohjavesiratkaisu toimii moitteettomasti. Tässä GTK:n läpileikkaava osaaminen ja toiminnan jatkuvuus olivat tärkeitä, toteaa Aki Artimo.

Katse tulevaisuuteen

Suomalainen vesihuolto on vientituote

Suomessa ei aina osata arvostaa kotimaisen vesihuollon korkeaa laatua ja toimintavarmuutta. Muualla maailmassa juuri tästä osaamisesta on kova pula, kun puhutaan puhtaan juomaveden saatavuudesta. Vasta viime vuosina on herätty siihen, että suomalainen vesihuolto-osaaminen, varsinkin tuotantomenetelmien ja kestävyyden osalta, on huippuluokkaa ja potentiaalinen vientituote. Turun Seudun Vesi ja GTK ovatkin kääntäneet yhteistyön suunnan kansainvälisiin projekteihin, joilla on viety suomalaista tekopohjavesiosaamista mm. Vietnamiin.

– Turun Seudun Veden ja GTK:n yhteistyö jatkuu kansainvälisissä, kestävän kehityksen vientiprojekteissa. Tekopohjaveden tuotanto on ekologinen menetelmä tuottaa juomavettä muuallakin kuin Pohjoismaissa. Olisi toivottavaa, että se leviäisi laajemmalle ja olisi osa vesihuollon käytäntöjä muuallakin, kertoo Turun Seudun Vesi Oy:n tuotantopäällikkö Osmo Puurunen.

Lue lisää GTK:n palveluista

Virttaankankaan tekopohjavesialuetta. Kuva: © Sami Saraperä, Turun Seudun Vesi Oy.