Vapo Oy – Uutta teollisuutta tutusta raaka-aineesta

Vapo-konserni kehittää uusia suomalaisia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Geologian tutkimuskeskus tuottaa soveltavaa tietoa ja innovatiivisia menetelmiä kehittämisen alustaksi.

Vapon haaste

Liiketoimintaa muuttuvassa ympäristössä

Vapo-konsernissa eri toimialoja yhdistävä tekijä on turve. Turvetta käytetään kasvualustoina ammatti- ja harrasteviljelyssä, paikalliseen energiantuotantoon ja kasvavassa määrin korkean jalostusasteen tuotteiden raaka-aineena. Suomen hiilineutraaliustavoitteet ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen paineet ovat muuttaneet toimintaympäristöä nopeasti varsinkin energiaturpeen osalta. Turpeen polton väheneminen jatkuu kiihtyvällä tahdilla: se puolittuu vuoteen 2025 mennessä ja lähes loppuu vuonna 2035. Vuonna 2030 turpeen tuotantopinta-alat ovat puolet nykyisestä.

”Vapon liikevaihdosta suurempi osuus tulee jo muualta kuin energiaturpeesta. Uuden kasvustrategiamme perustana ovat kansainväliset kasvualustamarkkinat, uusiutuvat polttoaineet ja korkean jalostusasteen turvetuotteet kuten aktiivihiili. Aktiivihiilen ympärille syntyy ihan uutta kotimaista teollisuutta”, kertoo Päivi Martikainen, Vapo Oy:n Director of Operational Excellence and Sustainability.

Uudet tuotteet vaativat yhä tarkempaa tietoa tuotantoalueista ja raaka-aineesta: soiden sijainnista, turvekerrosten paksuudesta sekä turpeen laadusta ja kemiallisista ominaisuuksista. Yhtä lailla on tärkeää ymmärtää soiden laajempia toimintamekanismeja, kuten kasvihuonekaasuvirtoja ja hiilivarastointia, jotta raaka-ainetta voidaan hyödyntää kestävällä tavalla.

GTK apuna

Uusi menetelmä toi tehokkuutta ja kustannussäästöjä

Tuotantoympäristön ja raaka-aineen tuntemuksen perustana on jo vuosikymmeniä ollut GTK:n valtava soihin ja turvevaroihin liittyvä kansallinen tutkimusaineisto. Vapossa arvostetaan varsinkin GTK:n tutkimusta ja asiantuntemusta. ”GTK:lla on paljon sellaista geologista tietoa, jota voimme hyödyntää toiminnassamme. Toimialamme on myös aika erityinen. Suomessa on rajallinen määrä asiantuntijoita, jotka todella tuntevat turpeen raaka-aineena”, toteaa Päivi Peronius, Vapo Oy:n Head of Peat Assets.

Aluekohtaisten tietojen keräämiseen Vapo on käyttänyt GTK:n maatutkaluotauspalvelua, jolla saadaan tietoa suoalueen pinnan kaltevuuksista ja pohjan topografiasta. Muutama vuosi sitten GTK esitti ajatuksen, että maatutkaluotauksen tulkintatiedot voisi päivittää tuotantokentän nykytilaan lennokeilla kerättävän aineiston korkeusmallilla. Kokeilujen pohjalta kehitetyllä ortokopterikuvauksen menetelmällä säästetään maastotyöaikaa ja saadaan aineistot nopeammin käyttöön. ”Menetelmä on tuonut tehokkuutta, nopeuttanut mittaamista ja säästänyt kustannuksissa. Tulemme tarvitsemaan entistä enemmän ratkaisuja, joissa hyödynnetään tietoaineistojen yhdistämistä ja soveltavaa tutkimusta”, Peronius kertoo.

”Menetelmä on tuonut tehokkuutta, nopeuttanut mittaamista ja säästänyt kustannuksissa.” Päivi Peronius, Head of Peat Assets, Vapo Oy

Katse tulevaisuuteen

Vastuullinen toiminta kilpailuetuna

Maailmanlaajuiset haasteet pakottavat etsimään uusia keinoja ilman ja veden puhdistamisen sekä tehokkaaseen elintarviketuotantoon. Aktiivihiiltä käytetään juomaveden, hengitysilman ja teollisten savukaasujen puhdistamiseen. Myös lääketeollisuus hyödyntää aktiivihiiltä ravinteiden ja lääkkeiden käsittelyssä turvallisiksi. Noin 80% Euroopassa käytettävästä aktiivihiilestä tulee Euroopan ulkopuolelta, lähinnä Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Vapon tavoitteena on tuoda Euroopan markkinoille vastuullisesti tuotettu suomalainen vaihtoehto.

”Vastuullista toimintaa on myös se, että nojaudumme riippumattomaan tutkimustietoon. Yhteistyökumppanin valinnassa painottuvat maine, hyväksyttävyys ja puolueettomuus. On luonnollista ja meille tärkeää, että GTK on puolueeton tutkimuslaitos ja asiantuntija, niin Suomessa kuin kansainvälisesti”, Martikainen korostaa.

Lue lisää GTK:n palveluista