Henkilöstötyytyväisyys hyvällä tasolla

Henkilöstön tyytyväisyys työhön, johtamiseen ja GTK:n toimintakulttuuriin parani vuonna 2020.

GTK:n henkilötyövuosikertymä toteutui hieman suunniteltua alemmalla tasolla ennustettua suuremman eläkepoistuman sekä sopeutustoimena tehdyn kausityövoiman käytön vähentämisen vuoksi. Tilanteeseen vastattiin vuoden jälkipuoliskolla toteuttamalla lukuisia rekrytointeja. Vuonna 2021 henkilötyövuosikertymän ennustetaan toteutuvan suunnitellun kasvutavoitteen mukaisesti (yli 430 htv).

Henkilöstötyytyväisyys

Vuoden 2020 Valtion henkilöstötutkimuksessa (VMBaro) GTK paransi tuloksiaan kaikilla mitattavilla osa-alueilla ja henkilöstökyselyn vastausaktiivisuus oli kaikkien aikojen korkein, 87,7%. GTK:n tulokset olivat kauttaaltaan valtion normia paremmat. Tutkimuksen mukaan GTK:n henkilöstö arvostaa erityisesti työn sisältöä ja sen merkityksellisyyttä. Myös työyhteisöindeksi (3,95 > 2019 3,88) ja johtajuusindeksi (3,65 > 2019 3,51) paranivat kuluneena vuonna.

> GTK:n henkilöstötutkimus: parasta on työn sisältö

Osaamisen kehittäminen

Johtamisosaamisen ja esimiestyön merkitys korostuivat vuoden aikana, erityisesti koronapandemiasta johtuvien olosuhteiden vuoksi. Merkittävä osa henkilöstöstä työskenteli valtaosan vuodesta GTK:n toimitilojen ulkopuolella etätyössä. Etätyön onnistumista tuettiin järjestämällä valmennuksia ja koulutuksia sekä esimiehille että henkilöstölle. Seuraavina toimintavuosina keskeiseksi nousevat korkeatasoisen osaamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen määrätietoisella henkilöstöpolitiikalla.

Vahvistamme osaamistamme jatkuvasti.