Koronavuoden onnistumisia GTK:ssa

Geologian tutkimuskeskuksen vuosi 2020 alkoi vauhdikkaasti uuden strategian toimeenpanolla. Käynnistimme investointeja ja rekrytointeja. Työmme jatkui myös pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Strategiamme tiivistyy tavoitteeseen tuottaa ratkaisuja kestävämpään kasvuun. Yhteiskuntien sähköistyminen, ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja teknologian sulautuminen kaikkeen ovat megatrendejä, jotka tarvitsevat tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja.

Suurten haasteiden ratkaisu edellyttää kiinteää yhteistyötä ja erilaisten osaamisten yhdistämistä. Teemme työtämme asiakaslähtöisesti ja kumppaneiden kanssa. Yhteistyö luo uutta osaamista ja tuo laajempaa vaikuttavuutta geologialle tieteenalana.

Korkeaa osaamista tarvitaan, kun luodaan vaativia tietoon pohjautuvia ratkaisuja. Kiertotalouden ratkaisuja tuottavan Circular Raw Materials Hub -yhteislaboratorion toiminta kehittyi hyvin Otaniemen kampusalueella. Yhteistyö yritysten ja kumppaneiden kanssa on yhä vankemmalla pohjalla, mikä on nostanut omankin kunnianhimomme tasoa.

Strategiamme tiivistyy tavoitteeseen tuottaa ratkaisuja kestävämpään kasvuun.

Olemme olleet aktiivisesti mukana kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Vientitoimintamme on ollut suurin kärsijä kansainvälisen epidemian luomassa tilanteessa, mutta olemme löytäneet monia tapoja tuottaa asiakashyötyjä myös nykyisissä vaativissa olosuhteissa. Roolimme EU:n raaka-aineasioissa on edelleen vahvistunut. Suomessa olemme olleet mukana luomassa kansallista akkustrategiaa sekä valmistelemassa kaivoslain uudistamista.

Vuoden aikana on tehty rohkeita avauksia ja kehitystoimia. Lakiesitys GTK:n vientiyhtiöstä annettiin eduskunnalle, kunnianhimoinen tki-investointi kolmen kilometrin syvyyteen ulottuvasta syväreiästä aloitettiin Koillismaalla, ja saavutimme lukuisia onnistumisia Suomen Akatemian ja EU:n rahoitushauissa.

Suuri onnistuminen koettiin, kun GTK:lle myönnettiin merkittävä lisärahoitus koerikastustehdas GTK Mintecin kehitysinvestointeihin. Tämä antaa meille mahdollisuuden edelleen kehittää koko Euroopassa ainutlaatuista tutkimuslaitosta.

GTK:n henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä vaativissa olosuhteissa. Uusi toimintamallimme on toiminut hyvin ja tukenut vaativaa asiantuntijatyötä. Henkilöstötyytyväisyys nousi jälleen yhä paremmalle tasolle. Päivittäisen työn rinnalla olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota osaamisemme kehittämiseen, työturvallisuuteen ja työturvallisuuskulttuurin vahvistamiseen.

Kiitän lämpimästi henkilöstöämme sitoutuneesta työstä. Kiitos myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä. Yhdessä rakennamme ratkaisuja nykyisissä haastavissakin olosuhteissa.

Mika Nykänen
pääjohtaja