Mineraali- ja kivilajikokoelma

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Kotimaisia ja ulkomaisia mineraali‐, kivilaji‐, jalo‐ ja korukivi‐, fossiili‐, meteoriitti‐, sekä maalajinäytteitä. Lisäksi mukana laaja kokoelma alkuperäisten timanttien ja kultahippujen jäljitelmiä.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Edustavan näytekokoelman hankkiminen sekä Suomesta että ulkomailta näyttelykäyttöön. Palvelee myös tutkimuksen referenssiaineistona.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote:
Aineiston analysointitietoja:
Volyymi: noin 2700, josta esillä noin 1400
Erotuskyky (näytetiheys): -
Kattavuus: Näytteitä sekä Suomesta että ulkomailta
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1900-
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet:
Näytteen identifiointi: Näytetunnus
Näytetunnus
Aineiston sijainti: Espoo, Kuopio, Rovaniemi, Loppi
Avainsanat: mineraalit, kivilajit, korukivet, jalokivet, kultahiput
Historiatieto:
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Yleisölle avoin näyttely
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-17