Mineral- och stenartssamlingen

Sammanfattning av materialets innehåll:Inhemska och utländska prover på mineraler, stenarter, ädelstenar, smyckesstenar, fossiler, meteoriter och jordarter. Dessutom ingår en omfattande samling imitationer av originaldiamanter och -guldkorn.
Ursprungligt användningssyfte:Införskaffande av en representativ provsamling från såväl Finland som utomlands för utställningar. Fungerar även som referensmaterial för forskning.
Geodatatjänst för materialet:
Analyseringsuppgifter för materialet:
Volym:cirka 2 700, varav cirka 1 400 ställs ut
Upplösning (provtäthet):-
Omfattning:Prover både från Finland och utomlands
Provtagningsår (tidsreferens):1900-
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:
Identifiering av provet:Provkod
Resursens adress:
Materialets förvaringsplats:Esbo, Kuopio, Rovaniemi, arkiv över borrkärnor
Nyckelord:mineraler, stenarter, smyckesstenar, ädelstenar, guldkorn
Historik:
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Utställning öppen för allmänheten
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:17.1.2020