Siirry sisältöön

Syväkairausten kairasydämet (Kairasydänarkisto)

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Kallioperästä kairauslaitteistolla kairattuja kiinteitä kivinäytteitä, joita on otettu malminetsinnän, kalliorakentamisen ja muun kallioperätutkimuksen tarpeisiin.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Näytteistä tutkitaan koko reiän pituudelta vallitsevat kivilajit ja arvomineraalit, sekä havainnoidaan kivilajien rakennetta. Tarpeen mukaan tehdään erilaisia kiven ominaisuuksia selvittäviä mittauksia, sekä otetaan osanäytteitä jatkotutkimuksiin (esim. kemiallisiin tai mikroskooppisiin analyyseihin)
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Kallioperäkairaukset (Hakku: https://hakku.gtk.fi/)
Aineiston analysointitietoja: Kairasydänarkistossa näytteet valokuvataan ja niille voidaan tehdä myös tiheysmittauksia. Kairasydänten petrofysikaaliset laboratoriomittaukset (maksullinen).
Volyymi: > 36 000 kairausta
Erotuskyky (näytetiheys): Epäsäännöllinen, kohteellinen
Kattavuus: Valtakunnallinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1920-luvulta alkaen
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Puulaatikoihin pakattuja kivinäytteitä (kairasydämiä)
Näytteen identifiointi: Kairausreiän koodi
Resurssin osoite: Näytepisteet ja analyysitulokset karttapalvelussa: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Aineiston sijainti: Kairasydänarkisto Loppi, osittain Rovaniemellä
Avainsanat: geologia, kairaus, syväkairaus, kairanreikä, kairasydän, lithologia, rakenteet, mineraalit, näytteenotto, analyysit, petrofysiikka, kartoitus
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/national_drill_core_archive.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Arkistoituja kairasydämiä voi tutkia Lopella tutkimustiloissa. Tutkimuskäynneistä veloitetaan laite-, työvoima- ja yöpymiskulut hinnaston mukaan. Näytteenotto mahdollista ehtojen puitteissa.
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, mikko.savolainen@gtk.fi / kairasydanarkisto@gtk.fi
Yhteyshenkilö: Mikko Savolainen
Metatiedon päiväys: 2020-01-15