Kairasydänarkisto

GTK:n kairasydänarkisto vastaanottaa malminetsinnässä, kaivostoiminnassa ja kalliorakentamisessa syntyvät edustavat kairasydämet kaivoslain mukaisesti. Vuosikymmenten aikana arkistoon on kertynyt yli 3,6 miljoonaa metriä kairasydännäytteitä.

GTK:n valtakunnallinen kairasydänarkisto sijaitsee Lopella. Tämän lisäksi Pohjois-Suomen tarpeita varten on kairasydänten välivarastointitila Rovaniemellä. Lopella, Rovaniemellä ja Kuopiossa on näytteiden tutkimiseen tarkoitettu tutkimustila. Kaikki tilat on varustettu tarkoituksenmukaisella tutkimuslaitteistolla.

Kairaustietoa karttapalvelussa

Tiedot valtakunnallisessa kairasydänarkistossa Lopella ja Rovaniemellä olevista kairauksesta sekä niiden sijainnista löytyvät englanninkielisestä Mineral Deposits and Exploration -karttapalvelusta. Karttapalvelussa voit tarkastella päällekkäin monia malminetsinnässä tarpeellisia tietoaineistoja, sekä GTK:lta että muilta tiedontuottajilta. Näistä useimmat GTK:n tietoaineistot ovat ladattavissa ilmaisina tietotuotteina Hakku-palvelusta. Yleensä ladattavat maksuttomat tuotteet sisältävät vain perustiedot; maksullisen aineiston (mittaustietoa, loggauksia, analyysejä) tiedustelut: geodata@gtk.fi.

Vierailijapalvelut ja tutkimustoimenpiteet arkiston tiloissa

Kairasydämiä voi tutkia toimipaikkojen yhteydessä olevissa tutkimustiloissa tarvittaessa  GTK:n asiantuntijoiden avustamana. Katso varaustilanne kalenterista.

Tutkimuskäynneistä veloitetaan tilavuokra-, laite-, työvoima- ja yöpymiskulut, hinnaston mukaan.

Näytteenotto ja sahaus

Näytteenotto on mahdollista luovutusehtojen mukaisesti, ja se edellyttää voimassa olevaa sopimusta. Näytteenotto ei ole sallittua tutkimuksiin jotka kuluttavat paljon näytemateriaalia, kuten esim. metallurgisiin rikastuskokeisiin. Näytteiden käyttötarkoitus tarkistetaan ja hyväksytään sopimusta tehtäessä, tai varauksen yhteydessä. Arkistossa tapahtuvan näytteenoton yhteydessä näytteet halkaistaan timanttisahalla. Lopella ja Rovaniemellä on käytössä kaksi käsisyöttöistä timanttisahaa ja yksi automaattisyötöllä varustettu saha.

Sahat on varustettu liikkuvalla näytteidensahauspöydällä ja näytepitimellä.

Pöytien edestakainen liike on maksimissaan 0,5 metriä. Sahaan voidaan liittää halkaisijaltaan 35 senttimetrin terä, jolloin sahalla voidaan halkaista 10 cm:n läpimittaista kairasydäntä.

Valokuvaus

Ennen näytteiden sahausta näytteet on mahdollista valokuvata. Näytteet voidaan kuvata sekä kuivina että märkinä.

Kamera on asennettu kivipöytien yläpuolelle siten, että kuvaus tapahtuu kairalaatikoita vastaan kohtisuoraan. Laatikoita kuvataan kaksi kerrallaan. Valmiit kuvat saa korkearesoluutioisina JPG- tai TIFF-tiedostoina.

Tiheysmittaukset

Lopen ja Rovaniemen tutkimustiloissa voidaan tehdä tietokoneohjattuja tiheysmittauksia. Mittaus tehdään punnitsemalla ensin näyte ilmassa, jonka jälkeen se punnitaan vedessä. Lukemien erotuksesta lasketaan näytteen tilavuus. Ilmapunnituksen ja tilavuuden mittaustulosten perusteella lasketaan näytteen ominaispaino. Laskenta ottaa automaattisesti huomioon ilman ja veden lämpötilojen vaihtelujen edellyttämät korjaukset.

Näytteen magnetismiin liittyvät mittaukset

Lopen tutkimustiloissa voidaan mitata näytteen magneettinen suskeptibiliteetti käsikäyttöisellä laitteella. Rovaniemen tiloissa näytteen magneettinen suskeptibiliteetti on mahdollista mitata vaihtovirtasillalla (1024 Hz). Rovaniemen tiloissa voidaan mitata myös remanenttia magnetoitumaa fluxgate-magnetometrillä magneettisen suojauksen sisällä. Mittaukset suoritetaan tietokoneen ohjauksessa. Menetelmät eivät tuhoa näytettä.

Laitevuokraus

Kairasydänarkistosta on mahdollista vuokrata asiakkaan käyttöön näytteiden kenttäanalysaattori (pXRF).

Hinnasto

Kairasydänarkiston tutkimustilojen vuokrat ja henkilöhinnat

Kairasydänten vastaanotto- ja luovutusehdot arkistolle

Kairasydänarkistoon otetaan vastaan kaivoslain (621/2011) mukainen edustava otos malminetsinnän kairasydämiä, kaivosviranomaiselle (TUKES) tehdyn arkistointiesityksen hyväksymisen jälkeen. Luovutusehdoissa määritellään edellytykset näytteenotolle arkiston aineistosta. Vastaanotto- ja luovutusehdot


Yhteystiedot:
   
GTK, Loppi
Kairasydänarkisto
Mustinsuontie 159
12600 Läyliäinen
GTK, Rovaniemi
Kairasydänvarasto
Lepikontie 9B
96100 Rovaniemi
GTK, Kuopio
Neulaniementie 5
70211 Kuopio
Puh. 029 5032672 / Jani Riikonen Puh. 029 5030026 / Sulevi Juupaluoma Puh. 029 5030100 / Toni Kolari
Sähköposti
kairasydanarkisto@gtk.fi, mikko.savolainen@gtk.fi
Sähköposti:
sulevi.juupaluoma@gtk.fi, mikko.savolainen@gtk.fi
Sähköposti:
toni.kolari@gtk.fi, mikko.savolainen@gtk.fi
Ota yhteyttä kairasydänarkistoon
Avoinna: ma-to 8-16, pe 8-14 Avoinna: ma-to 8-16, pe 8-14 Avoinna: ma-to 8-16, pe 8-14