Siirry sisältöön

Mineraalitiedon hallinta ja ennakointi

Mineraalisektorin merkitys kasvaa jatkuvasti ympäri maailman. Mineraalisektorilla myös tarvitaan yhä enemmän luotettavaa ja puolueetonta tietoa esimerkiksi mineraaleista ja metalleista, geopolitiikasta, arvoketjuista, sosiaalisesta toimiluvasta ja mineraalien seurannasta.

Mineraalitiedon hallinta ja ennakointi -palvelussa GTK hyödyntää laajaa osaamistaan tuottaakseen luotettavaa tietoa yhteiskunnan tarpeisiin. GTK myös järjestää yllä mainittuihin teemoihin liittyviä koulutuksia ja työpajoja.

Henkilö huomiovaatteissa metsässä. Kädessä hänellä on elektroninen laite.

Palvelun hyödyt

Konkreettinen arvio tietystä mineraalisektorin osa-alueesta

GTK pystyy laatimaan markkinaraportteja, joissa arvioidaan tiettyä mineraalisektorin osa-aluetta, sen arvoketjuja ja siihen liittyviä raaka-aineita.

Suomen kaivosalan neljännesvuosittainen uutiskooste

Neljännesvuosittainen kooste sisältää Suomen malminetsintä- ja kaivosteollisuutta koskevat tuoreimmat uutiset.

UNFC-luokittelua, sosiaalista toimilupaa ja geopolitiikkaa koskevat koulutukset ja työpajat

GTK on globaaliin mineraalisektoriin vaikuttavien ajankohtaisten sosiaalisten, geopoliittisten ja ympäristöllisten tekijöiden asiantuntija.

Millainen on kriittisten raaka-aineiden kysynnän ja tarjonnan tilanne tulevaisuudessa?

GTK:lla on asiantuntemusta muun seuraavilta mineraalisektorin aloilta:

  • ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset käytännöt (ESG)
  • sosiaalinen toimilupa
  • UNFC
  • arvoketjut
  • kehitysennusteet
  • markkina-arviot.

GTK tarjoaa tietoa, koulutusta ja työpajoja tukeakseen osaamiseensa liittyvää päätöksentekoa ja valmiuksia.

Kehitysennusteet ja markkina-arviot

GTK:n asiantuntijat osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman Suomen kaivosteollisuuden vuosiraportin laadintaan. Raportti julkaistaan suomeksi.

Kaivosalan toimialaraportti 2023

Kevitsan kaivosalueesta kuva. Työkoneita työssään kaukana.

Exploration and Mining Highlights -koosteen voi nyt tilata

Exploration and Mining Highlights -kooste on julkaistu. Se keskittyy malminetsintä- ja kaivosteollisuuteen Suomessa tuoden esille viimeaikaisia tapahtumia erilaisien teemojen ympäriltä.

Kooste perustuu julkiseen tietoon, joka on kerätty sanomalehdistä, lehdistötiedotteista ja verkkosivustoista. Neljä kertaa vuodessa julkaistavan koosteen on koonnut Geologian tutkimuskeskuksen Minerals Intelligence -tiimi. Sen ei ole tarkoitus olla kattava katsaus kaikkiin Suomen malminetsintä- ja kaivosteollisuuteen liittyviin asioihin ja kehitykseen.

Tilaa englanninkielinen kooste sähköpostiisi

GTK on edelläkävijä UNFC-luokittelun jalkauttamisessa

UNFC (United Classification for Resources) on YK:n hallinnoima raaka-aineiden luokittelujärjestelmä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa globaalit raaka-aineresurssit ja edistää siten YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Euroopan komission päätöksellä UNFC-luokittelu on otettu käyttöön myös Euroopassa.

GTK on edelläkävijä UNFC:n jalkauttamisessa. GTK:n asiantuntijat ovat osallistuneet eurooppalaisten UNFC-ohjeiden laadintaan, ja Suomi oli myös ensimmäinen Euroopan maa, joka luokitteli mineraalivarantonsa UNFC-järjestelmän mukaisesti. GTK on liittänyt YK:n laatimat mineraalivarantojen luokitteluohjeet ja -rakenteen Suomen mineraaliesiintymien tietokantaan. Toissijaisten varantojen luokittelu on parhaillaan käynnissä.

UNFC on yhteismitallinen raaka-aineiden ja tuotannon luokitteluun, tiliöintiin ja raportointiin liittyvä kolmiulotteinen luokittelujärjestelmä, jossa määritellään projektin ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyödyntämiskelpoisuus, tekninen toteutettavuus ja arvioinnin luotettavuus.

Euroopan raaka-ainevarantojen luokittelu kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti etenee – Geologian tutkimuskeskus mukana ohjeistuksen tekemisessä

Sosiaalinen toimilupa

Sosiaalinen toimilupa on keskeisessä asemassa kaivosalalla, kuten monilla muillakin aloilla. GTK huomioi sekä alueellisen että kansallisen näkökulman, ja se on muun muassa osallistunut eurooppalaisen ohjeistuksen kehittämiseen.

Vuonna 2021 GTK osallistui sosiaalista toimilupaa koskevan EU-tason ohjeistuksen sekä siihen liittyvän välineistön laadintaan. Niiden avulla lisätään yhteiskunnallista tietoisuutta kaivostoiminnasta ja metallurgiasta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, kehitetään yleiseurooppalaisia yhteiskuntavastuunormeja kaivosteollisuudelle, määritellään uudelleen alueellisten sääntelyviranomaisten rooli sosiaalisen toimiluvan edistämisessä ja tarjotaan kaikille asianomaisille sidosryhmille konkreettisia välineitä avoimuuden ja viestinnän tehostamiseksi. Viime kädessä kaiken työn tarkoituksena on rakentaa luottamusta.

Sosiaalista toimilupaa koskeva tutkimus jatkuu useissa käynnissä olevissa hankkeissa.

Social Licence to Operate (SLO) guidelines for Europe (pdf)

Social Licence to Operate (SLO) toolbox for Europe (pdf)

Corporate social responsibility in mineral exploration – The importance of communication and stakeholder engagement in earning and maintaining the social license to operate (pdf)

Corporate social responsibility of mining companies: local-level interaction with the municipality of Sodankylä, northern Finland (pdf)

Preliminary Assessment of Social License to Operate (SLO) and Corporate Communication in Four European Lithium Projects

Lähikuva käsistä, jotka tutkivat elektronista karttaa.
ARTIKKELI

Raaka-aineet ja huoltovarmuus – kohta on kiire

Vihreän siirtymän raaka-ainevaatimukset näyttävät hirmuisilta muun muassa koboltin, nikkelin, litiumin, vanadiinin, harvinaisten maametallien (REE) ja monen muunkin metallin suhteen, kun verrataan ennustettua tarvetta nykyiseen tuotantoon ja kaivosten reserveihin, kirjoittavat Janne Hokka ja Pasi Eilu Geologian tutkimuskeskuksesta.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Asiakaspäällikkö
+358295033425
Ryhmäpäällikkö

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!