Siirry sisältöön

Ympäristötutkimukset mustaliuskealueilla

GTK tarjoaa luotettavan ja kustannustehokkaan palvelun mustaliuskealueiden tunnistamiseen, riskinarvioon ja ympäristöhaittojen hallintaan. Tutkimuksilla varmistetaan ympäristön huomioiva ja turvallinen maankäyttö ja rakentaminen rikkiä sisältävän maaperän ja kallioperän alueilla.

Harjuleikkaus, jossa on näkyvissä mustaliuskepitoista ainesta.

Palvelun hyödyt

Vesistövaikutusten riskienhallinta

Palvelun tavoitteena on parantaa pinta- ja pohjavesien laatua. Suunnittelemalla oikein maankäytön riskinhallintatoimenpiteet mustaliuskealueilla voidaan vesistöihin kohdistuvaa happamuus- ja raskasmetallikuormitusta vähentää.

Palvelukokonaisuus vain GTK:lta

GTK tarjoaa ainoana Suomessa palvelukokonaisuutta mustaliuskealueiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Palvelun perustana on GTK:n valtakunnalliset, kattavat tietoaineistot sekä kallioperän, maaperän, geofysiikan ja ympäristögeokemian monipuolinen asiantuntemus.

Metsätalouden ympäristövaikutusten vähentäminen

Metsätalouden toimenpiteet voivat vaikuttaa pintavesien laatuun erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa mustaliuskealueita esiintyy laajasti.

Asiantuntemus mustaliuskeiden tunnistamiseen ja riskienhallintaan

Ympäristötutkimukset muodostavat palvelukokonaisuuden, jossa mustaliuskealueet tunnistetaan ja huomioidaan kaikessa maankäytössä: turvetuotannossa, kosteikkorakentamisessa, infrastruktuurirakentamisessa sekä metsätalouden toimenpiteissä kuten kunnostusojituksissa ja ennallistamisessa.

Ympäristötutkimukset mustaliuskealueilla palvelukokonaisuus sisältää lähtökohtaisesti:

  • tutkimustarpeen arvioinnin
  • näytteenottosuunnitelman laatimisen
  • näytteenoton
  • näyteanalyysit
  • riskinarvion ja toimenpidesuosituksen

Toimenpidesuosituksiin sisältyy haittoja ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Mustaliuskealueen tarkempaan tunnistamiseen liittyy usein myös geofysikaalisia maastomittauksia.

GTK:n ympäristötutkimukset mustaliuskealueille perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja ohjeistuksiin. Asiantuntijamme tekevät pitkäjänteistä mustaliuskeisiin liittyvää menetelmäkehitystä ja ovat mukana mustaliuskeiden ympäristövaikutusten tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

Palvelu vesienhallintaan ja rakentamiseen

GTK:n palvelu tukee EU:n vesipuitedirektiivin ja kansallisten vesienhoitosuunnitelmien tavoitetta pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan parantamisesta. Lisäksi suunnittelemme asiakaskohtaisia ratkaisuja EU:n maaperän terveyttä koskevaan direktiiviehdotukseen, joka julkistettiin kesällä 2023.

Palvelun tavoitteena on parantaa pinta- ja pohjavesien laatua mustaliuskealueilla. Riskienhallinnan toimenpiteiden suunnittelulla mustaliuskeiden vesistöihin kohdistamaa happamuus- ja metallikuormitusta voidaan vähentää tehokkaasti.

Mustaliuskepaljastuman pintaa läheltä kuvattuna.

Palvelu vastaa myös tarpeeseen huomioida runsaasti rikkiä sisältävä maaperä ja kallioperä rakentamisessa. Mustaliuskealueet voivat olla ankara korroosioympäristö erilaisille rakenteille, teräkselle ja betonille.

GTK:n tutkimusten perusteella rakentamisen sivutuotteen, rikkipitoisen ylijäämämaan, hallinta ja hyötykäyttö voidaan suunnitella ekologisesti ja hiilineutraalisti. Samalla voidaan vähentää läjitettävän maa-aineksen määrää ja suunnitella massojen neutralointi mahdollisimman vähäpäästöisesti. Päästöjä voidaan alentaa esimerkiksi vaihtoehtoisilla toteutuksilla sekä kalkkimäärän laskennalla tai korvaamalla kalkki teollisilla sivuvirtamateriaaleilla.

UUTINEN

GTK on kartoittanut mustaliuskeiden esiintymisen maanlaajuisesti ensimmäisenä maailmassa

Mustaliuskeet voivat vaikuttaa haitallisesti pintavesien laatuun, mikäli kallion pintaa rikotaan tai mustaliusketta sisältävää maaperää kaivetaan. Tämän vuoksi mustaliuskealueiden tunnistaminen on tärkeää rakentamisessa, metsätalouden kunnostusojituksissa ja muussa maankäytössä. Kartta-aineiston lisäksi GTK on julkaissut oppaan mustaliuskeiden ympäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan.
UUTINEN

Maaperän terveyttä halutaan parantaa Euroopan laajuisesti – uudet tavoitteet kaipaavat järjestelmällistä maaperätietoa toteutuakseen

Puhdas ympäristö on tärkeä paitsi ihmisten myös ekosysteemien hyvinvoinnille. Arvion mukaan 60‒70 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden maaperästä on enemmän tai vähemmän muuttunut ihmisen toiminnan seurauksena. Uusilla toimilla halutaan vähentää maaperän pilaantumista ja tehostaa kunnostamista.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

Opas mustaliuskeiden ympäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan (pdf)

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Geologi
+358295035222

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!