Siirry sisältöön

Maaperän geokemialliset taustapitoisuudet

Maaperän geokemialliset taustapitoisuudet on GTK:n palvelukokonaisuus, jonka avulla saadaan tietoa tutkimusalueen maaperän luontaisesti suurista haitallisten aineiden pitoisuuksista. Palvelun avulla voidaan myös selvittää laaja-alaisen hajakuormituksen aiheuttamia kohonneita haitta-ainepitoisuuksia pintamaassa.

Tutkija ottaa mustaa maaperänäytettä lasikoeputkesta pienellä lusikalla. Laboratoriotyöntekijä ottaa näytteen tutkittavaksi mikroskoopilla.

Palvelun hyödyt

Palvelu puhdistustarpeen arviointiin

Maanomistaja saa tarkkaa taustatietoa maaperän puhdistustarpeen arviointiin ja riskiperusteiseen maaperän puhdistamiseen. Maaperän riskiperusteinen puhdistaminen edesauttaa myös talousveden laadun hallintaa.

Pohjatieto viranomaisten toimenpiteille

Maaperän taustapitoisuustieto on välttämätöntä esimerkiksi monissa ympäristöviranomaisten käsittelemissä lupa-asioissa. Kaupunkien ja kuntien viranomaiset tarvitsevat tietoa maaperän haitta-aineista maankäytön suunnittelussa.

Maaperätieto auttaa vähentämään jätettä

Maaperätietoa voidaan hyödyntää kaivettujen maamassojen ja maa-aineksen kierrätyksessä. Maankäytön jätteitä voidaan vähentää optimoimalla riskiperusteisesti vaihdettavien maamassojen määrää osana maaperän puhdistusta.

Maaperän taustapitoisuustieto maankäytön suunnitteluun ja ympäristöhaittojen hallintaan

Maaperän geokemiallisten taustapitoisuuksien selvittäminen antaa luotettavaa tietoa maaperän alueellisista ja paikallisista alkuainepitoisuuksista sekä tukee ennakoivaa ympäristöhaittojen hallintaa. GTK:lla on taustapitoisuustutkimuksista pitkäaikaisin kokemus ja osaaminen Suomessa.

Palvelu tarjoaa ensisijaisesti tietoa, onko tutkimusalueella luontaisesti suuria haitallisten aineiden pitoisuuksia, mutta myös mahdollisia laaja-alaisen hajakuormituksen aiheuttamia kohonneita haitta-ainepitoisuuksia pintamaassa.

Palvelu auttaa ilmastotietoisen maankäytön suunnittelussa – maamassojen kuljetusmatkojen lyhentäminen vähentää myös ilmastopäästöjä.

Palvelukokonaisuus sisältää:

  • maaperän tutkimuksen suunnittelun,
  • näytteenoton pintamaasta ja/tai muuttumattomasta pohjamaasta,
  • näytteiden analyysin akkreditoidussa laboratoriossa akkreditoiduin ja standardimenetelmin (noin 40 alkuainetta ja ominaisuutta)
  • tulosten tulkinnan

Arseenin ja haitallisten metallien pitoisuuksista (nk. PIMA-alkuaineet, VNa 214/2007) lasketaan alueellisesti suurimmat suositellut taustapitoisuudet (SSTP-arvot). Palvelukokonaisuuteen voidaan liittää myös humuksen, pinta- ja pohjaveden tai vesistön sedimenttien taustapitoisuustutkimukset.

UUTINEN

Maaperän terveyttä halutaan parantaa Euroopan laajuisesti – uudet tavoitteet kaipaavat järjestelmällistä maaperätietoa toteutuakseen

Puhdas ympäristö on tärkeä paitsi ihmisten myös ekosysteemien hyvinvoinnille. Arvion mukaan 60-70 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden maaperästä on enemmän tai vähemmän muuttunut ihmisen toiminnan seurauksena. Uusilla toimilla halutaan vähentää maaperän pilaantumista ja tehostaa kunnostamista.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

Seinäjoen taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet (pdf)

Kaivosalueiden maaperän taustapitoisuus – pilottitutkimus v. 2016 (pdf)

Maaperän taustapitoisuudet ja riskit

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Erikoistutkija
+358295032399

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!