Appen OmaKivi för stenentusiaster

Geologiska forskningscentralen (GTK) förnyar sin folkprovsverksamhet genom att erbjuda digitala lösningar där du kan lära dig mer om geologi och spara uppgifter om stenprover.

OmaKivi är en ny mobil tjänst och nättjänst som du kan använda för att spara egna stenobservationer elektroniskt. Du kan också skicka in observationer för undersökning till GTK:s folkprovsbyrå. Tjänsten OmaKivi är avsedd för alla som är intresserade av stenar, från den som gör sporadiska utflykter i naturen till aktiva amatörgeologer. Stenobservationer kan göras överallt på Finlands område.

Användningen av tjänsten OmaKivi och undersökningen av observationer är avgiftsfria, men den som vill skicka in observationer och stenprover till folkprovsbyrån måste registrera sig i tjänsten. Du kan skapa ett användarkonto i såväl mobilappen som i webbläsarversionen. Appen OmaKivi finns i App Store eller Google Play. Webbläsarversionen fungerar på alla enheter med internetförbindelse.

GTK uppmanar till folkprovsverksamhet genom information, utbildning och konkurrens. Observationer som inkommer via tjänsten OmaKivi deltar även i den årliga folkprovstävlingen där personer som skickar in de bästa observationerna vinner pengar. GTK vill uppmuntra framför allt unga att bli stenentusiaster och bli intresserade av geologisk forskning med nya tjänster och med en egen serie i folkprovstävlingen.

Förnyelsen syftar till att förbättra folkprovsverksamhetens effektivitet, kvaliteten på proven samt kännedomen om verksamheten. Under kommande år inriktas GTK:s undersökning av råvarureserver i berggrunden i huvudsak på batterimineraler. GTK har inlett ett batterimineralprojekt som omfattar hela Finland. Målsättningen är att kartlägga mineralpotentialen i bland annat litium, kobolt och grafit. Därför önskar man att avsändarna av folkprov skickar in prover som kan vara intressanta även i forskningen av batterimineraler.

På webbplatsen för GTK:s folkprovsverksamhet finns aktuell information och anvisningar för stenentusiaster och andra intresserade.

Mer information:

Geolog Jari Nenonen, jari.nenonen@gtk.fi, tfn 029 503 3514 (11.6. framåt)
Geolog Tuomas Leskelä, tuomas.leskela@gtk.fi, tfn 029 503 3527
GTK – Folkprovsverksamheten, kansannaytetoimisto@gtk.fi, tfn 029 503 3527
GTK:s nättjänster, verkkopalvelut@gtk.fi