Gå till innehåll

Det nationella arkivet över borrkärnor förnyas

Geologiska forskningscentralen (GTK) kommer att investera i det nationella arkivet över borrkärnor i Loppis inom de kommande åren. Planen är att öka lagringskapacitet och förnya de nuvarande lokalerna.

Arkivet över borrkärnor i Loppis omfattar 3,6 miljoner meter borrkärnor, över 2 miljoner jordmånsprover och hundratusentals sten- och mineralprover från Finlands berggrund.

GTK:s arkiv tar emot de borrkärnor som uppkommer vid malmletning, gruvverksamhet och bergsbrytning, dvs. berggrundsprov på det sätt som gruvlagen förutsätter. Under decenniernas lopp har 3,6 miljoner meter borrkärnsprover från Finlands berggrund samlats i arkivet. Insamling, förädling och distribution av geologisk information hör till GTK:s kärnuppgifter.

Arkivet över borrkärnor betjänar i synnerhet gruvindustrin och bergsbyggande. De finländska malmletningsföretagen anlitar arkivets tjänster i början av informationsinsamlingen. För närvarande letar man i malmletningen särskilt efter kritiska råvaror, såsom litium och kobolt. Med hjälp av prover kan man också ta reda på om berggrunden i ett visst område lämpar sig för byggande. Dessutom används arkivets tjänster av forskare vid forskningsinstituten och universiteten.

Arkivet är viktigt även för framtida behov av mineraler eller metaller, som är okända ännu vid borrningen.

Det nuvarande arkivet omfattar tio lagerhallar, undersöknings- och behandlingslokaler för prover samt en logibyggnad. En del av lagerhallarna är i dåligt skick och problem med inomhusluften har konstaterats i dem.

”Efterfrågan på arkivets tjänster har ökat de senast åren och vår nuvarande kapacitet börjar vara fullt utnyttjad. Genom att bygga ut kan vi betjäna våra kunder långsiktigt. När vi moderniserar lokalerna kan datamaterialet utökas, tjänsterna utvecklas och arbetarskyddet bättre beaktas”, säger Asko Käpyaho, chef för enheten Lösningar för mineralekonomi.

Utvecklingen av arkivet över borrkärnor har startat med en projektplanering tillsammans med Senatfastigheter. Målet i den preliminära planen just nu är att de förnyade lokaliterna kan tas i bruk under 2025.

Mer information

Borrkärnearkiv websida

Asko Käpyaho, enhetchef asko.kapyaho@gtk.fi, 029 503 2327

Mikko Savolainen, gruppchef, mikko.savolainen@gtk.fi, 029 503 0694

Olli Breilin, direktör, operativ verksamhet, olli.breilin@gtk.fi, 029 503 5200

Faktaruta: Arkivet över borrkärnor i Loppis

  • Världens största arkiv över borrkärnor.
  • Omfattar 3,6 miljoner meter borrkärnor, över 2 miljoner jordmånsprover och hundratusentals sten- och mineralprover från Finlands berggrund.
  • Har funnits i Loppis sedan 1974.
  • Utöver arkivet över borrkärnor i Loppis har Geologiska forskningscentralen för närvarande lager av borrkärnor och forskningslokaler för undersökning av prover även vid verksamhetsställena i Rovaniemi och Kuopio.