Borrkärnearkiv

GTK tar emot borrkärnor från malmletning, gruvverksamhet och bergsbrytning enligt gruvlagen (621/2011) och arkiverar dem systematiskt. Under årtiondena har mer än 3,6 miljoner meter borrkärnor samlats i arkivet.

GTK har ett nationellt arkiv över borrkärnor i Loppis. För behoven i Norra Finland finns dessutom ett förråd för borrkärnor i Rovaniemi. Båda utrymmena är utrustade med ändamålsenlig forskningsutrustning.

Borrningsuppgifter på karttjänsten

Uppgifter om borrkärnor som finns i Loppis och deras positioner finns i den engelskspråkiga karttjänsten Mineral Deposits and Exploration. Där du kan samtidigt studera många data lager som är nyttiga för prospektering. Den här karttjänsten innehåller data från GTK och andra producenter (t.ex. TUKES, MML och miljöförvaltningen). De flesta av GTK’s data produkter kan laddas ner kostnadsfritt från Hakku servicen men de innehåller vanligen endast grundinformation. Avgiftsbelagd data kan köpas via: geodata@gtk.fi.

Besökartjänster och undersökningar i arkivets lokaler

Borrkärnor kan undersökas i GTK:s forskningslokaler med hjälp av GTK’s experter vid behov. Lediga tider och utrymmen hittas i kalendern. Forskningsbesök debiterar lokalhyra samt utrustnings-, arbetskrafts- och övernattningskostnader, enligt prislistan (på engelska).

Provtagning och sågning

Provtagning är möjlig enligt vilkor för avlämning, och förutsätter ett giltigt avtal. Provtagningen sker med diamantsåg. Provtagning är inte tillåten för undersökningar som kräver stora mängder material, t.ex. metallurgiska anrikningstester. Provtagningens ändamål kontrolleras och godkänns före underskrift av avtal, och kollas för varje bokning.

I Loppis, Rovaniemi och Kuopio finns två diamantsågar med manuell matning och en med automatisk matning tillgänglig.

Sågarna är utrustade med mobilt sågbord och provhållare som kan klyva ett max 0,5m långt prov. Sågarna kan förses med en 35 cm klinga och då kan borrkärnor med 10 cm i diameter klyvas.

Fotografering

Innan proverna sågas kan de fotograferas. Proverna kan fotograferas som torra eller våta.

Kameran är monterad ovanför borden så att fotograferingen sker vinkelrätt mot borrkärnelådan. Två lådor åt gången fotograferas. De färdiga bilderna levereras som JPG- eller TIFF-filer med hög upplösning.

Densitetsmätningar

I Loppis, Rovaniemi och Kuopio man kan utföra datorstyrda densitetsmätningar. Provet vägs först i luft och sedan i vatten. Provets volym kan beräknas utifrån differensen mellan värdena. Provets specifika vikt beräknas automatiskt. Kalkylen tar automatiskt hänsyn till de korrigeringar som temperaturskillnader i luft och vatten kräver.

Mätning av provets magnetism

I forskningslokalerna är det också möjligt att mäta provets magnetiska suskeptibilitet. I Loppis utförs det med en manuell apparat och i Rovaniemi kan det utföras med en växelströmbrygga (1024 Hz). I Rovaniemi kan remanent magnetism mätas med en fluxgate-magnetometer innanför en magnetisk skärm. Mätningarna utförs datorstyrt och metoderna förstör inte provet.

Uthyrning

Kunder kan hyra en fältanalysator (pXRF) för analys av prover från arkivet för borrkärnor.

Hyror och priser på besök i forskningslokalerna på arkivet för borrkärnor

Borrkärnearkivet prislista (på finska)
Borrkärnearkivet prislista (på engelska)

Villkor för mottagning och avlämning av borrkärnor i arkivet

Representativa prov av borrkärnor från malmletning tas emot i enlighet med gruvlagen (621/2011), efter att ett arkiveringsförslag lämnat till gruvmyndigheten (TUKES) har godkänts. I villkoren för avlämning beskrivs förutsättningarna för provtagning av arkivmaterial.

Villkor för utlämning och mottagning av borrkärnor (på finska)
Villkor för utlämning och mottagning av borrkärnor (på engelska) 

Kontaktinformation

   
GTK, Loppi
Mustinsuontie 159
FI-12600 LÄYLIÄINEN
FINLAND
GTK, Rovaniemi
Lepikontie 9B
FI-96100 ROVANIEMI
FINLAND
GTK, Kuopio
Neulaniementie 5
FI-70211 KUOPIO
FINLAND
Tel. +358 029 503 2672 / Jani Riikonen Tel. +358 29 503 0026 / Sulevi Juupaluoma Tel. +358 29 503 0100 / Toni Kolari
email: kairasydanarkisto@gtk.fi, mikko.savolainen@gtk.fi email: sulevi.juupaluoma@gtk.fi, mikko.savolainen@gtk.fi email: toni.kolari@gtk.fi,
mikko.savolainen@gtk.fi
Kontakta borrkärnarkivet
Open: Mon – Thu 8-16, Fri 8-14 Open: Mon – Thu 8-16, Fri 8-14 Open: Mon – Thu 8-16, Fri 8-14