GTK fortsätter att utveckla nya arbetsmetoder som en av föregångarna inom statsförvaltningen

Hurdan är den nya arbetskulturen inom den offentliga förvaltningens forskarorganisation? GTK testar och utvecklar fördomsfritt nya arbetsmetoder inom programmet GTK 2.0 – förändringsprogrammet för framtidens platsoberoende arbete. Det framgångsrika arbetet inleddes i början av fjolåret och fortsätter med preciserade fokusområden fram till början av 2023.

Pilotprojektet GTK 2.0 – framtidens platsoberoende arbete tog slut senaste februari. Under det ett år långa pilotprojektet testade och skapade GTK koncept för bl.a. nya lokal- och arbetsplatsmodeller, moderna teknologi- och informationssystemlösningar, ny kompetensutveckling för personalen och metoder för att skapa gemenskap vid platsoberoende arbete. Målet var att göra GTK-medarbetarnas arbete smidigare i den nya hybridvardagen – skapa en grund för en ny, platsoberoende kultur.

Det framgångsrika arbetet fortsatte redan i början av mars med preciserade fokusområden i form av förändringsprogrammet GTK 2.0, där arbetet kommer att fortsätta fram till slutet av februari 2023. Arbetet inom förändringsprogrammet fokuserar nu på att stärka den nya kulturen, stödja chefsarbetet och utveckla arbetsplatskommunikationen. Vid sidan av fokusområdena fortsätter organisationen att införa och utveckla genuint platsoberoende samt teknologi och verktyg för platsoberoende arbete.

”Pilotprojektet GTK 2.0 tog våra arbetsmetoder till en ny nivå och gjorde oss till en föregångare inom statsförvaltningen när det gäller platsoberoende arbete. Med hjälp av förändringsprogrammet säkerställer vi nu vår beredskap för att utveckla vår verksamhet även i framtiden. De nya fokusområdena visar vad som är viktigt för att säkerställa framgångar också framöver”, konstaterar GTK:s generaldirektör Kimmo Tiilikainen och fortsätter:

”Samtidigt intensifierar vi samarbetet med våra partner inom förändringsprogrammet och andra ämbetsverk för att skapa gemensamma arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Vi uppmuntrar andra inom statsförvaltningen till gemensam utveckling, eftersom alla har nytta av att vi delar med oss av erfarenheter och rutiner.”

GTK deltar bl.a. i Senaattis arbetsmiljöekosystemarbete genom att för sin del säkerställa lyckade, kundinriktade lösningar i fråga om både lokaler och IKT. Dessutom delar organisationen aktivt med sig av sina erfarenheter till andra aktörer inom statsförvaltningen under nätverksevenemang.

Keltainen muistilappu, jossa tussilla GTK 2.0. Taustalla flappitaulu

Förändringsprogrammet GTK 2.0 resulterar i en ny, platsoberoende arbetskultur

Under pilotåret tillägnade GTK sig nya hybridarbetsmetoder och utvecklade passande lösningar för att säkerställa att arbetet löper smidigt. Pilotprojektet påskyndade och stödde med andra ord en kulturförändring inom GTK – det som GTK behöver i vardagen för att kunna bli en av världens bästa geosurveyorganisationer. Pilotprojektet GTK 2.0 främjade samtidigt för sin del en förändring av arbetsmetoderna inom hela statsförvaltningen mot genuint platsoberoende arbete genom att utveckla lösningar som kan tillämpas i alla ämbetsverk samt genom att öka samarbetet mellan ämbetsverken.

Förändringsprogrammet GTK 2.0 fortsätter att utifrån pilotprojektet skapa försök och koncept som är skalbara till hela statsförvaltningen. Arbetet är alltså inte begränsat till enbart en intern kulturförändring inom GTK – med dess hjälp kan man i tillämpliga delar reformera arbetsmetoderna inom hela statsförvaltningen och göra det lättare att ta arbetskulturen inom hela statsförvaltningen till en ny nivå.

Projektgruppen för förändringsprogrammet består av experter inom offentlig förvaltning, arbetsliv och teknologi. Partner är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, finansministeriet, Senatfastigheter, Fujitsu Finland, CSC – Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning och Elisa.

Du kan följa förändringsprogramarbetet i sociala medier med hashtaggarna #uusinormaalityö och #newnormalwork. Mer information om fokusområdena och försöken inom förändringsprogrammet GTK 2.0 hittar du här.