Den seismiska p-vågens hastighet

Laboratoriemätning av den seismiska p-vågens hastighet återspeglar hur snabbt en tryckvåg går genom stenen.

Tryckvågen åstadkoms med hjälp av ett ekolodsystem. I typiska fall görs mätningarna på borrkärnprov som mättats med vatten.

Provet kan komma från en borrkärna eller stuff, och det ska ha två parallella jämna ytor. Ett borrkärnprov kan ha en diameter på högst 7 cm. Provets minimilängd är 4 cm och maximilängd 10 cm. Före mätningen mättas provet genom att det läggs i vatten i minst två dygns tid.