Densitet

Densitetsmätningar används vid geologiska och geofysikaliska undersökningar, tolkning av gravitationen och geotekniska undersökningar. Densitetsdata om stenprover används bl.a. för att särskilja olika litologiska enheter och jämföra den mineralogiska sammansättningen hos olika stenar.

Provet som mäts kan vara ett borrkärnprov eller en stuff med en maximilängd på 10 cm och en maximidiameter på 10 cm. För normal mätprecision behövs ett prov som väger mer än 100 gram. Vid mätningen sänks provet kortvarigt i vatten.