Tiheys

Tiheyden määrityksiä käytetään geologisissa ja geofysikaalisissa tutkimuksissa, painovoimatulkinnoissa sekä geoteknisissä tutkimuksissa. Kivinäytteiden tiheystietoja hyödynnetään mm. eri litologisten yksiköiden erotteluun ja kivien mineralogisten koostumusten korrelointiin.

Mitattava näyte voi olla joko kairasydän- tai nyrkkinäyte, jonka maksimipituus on 10 cm ja halkaisija 10 cm. Normaali mittaustarkkuus edellyttää yli 100 g:n näytekokoa.  Mittauksessa näyte upotetaan hetkellisesti veteen.