Hydrometallurgi och bioprocessering

Laboratoriets hydrometallurgiska kompetens omfattar cyanidlakning av guld, olika slags syralakningar av malmer och slaggmaterial samt högtryckslakning. Vi kan utföra hydrometallurgiska undersökningar i satsskala och genom kontinuerlig drift.

Bioprocessering

Forskningen inom bioprocessering vid det mineraltekniska laboratoriet siktar på att mineralresurser ska kunna användas på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Målet är att minska anrikningsprocessernas (bl.a. flotation, lakning) energiförbrukning och att därigenom skapa mer ekonomiska processer.

När mikrober används är det dessutom möjligt att minska eller helt undvika användningen av kemikalier. Optimering av förbrukningen av kemikalier har en direkt inverkan på processkostnaderna och miljöbelastningen. Vårt laboratorium gör biolakningsundersökningar för separering av metaller bl.a. från sulfidmalmer. Ett nytt forskningsområde är tillämpning av biolakning på olika slaggmaterial och sidoströmmar från industrin.

Teknisk beredskap inom hydrometallurgi och bioprocessering:

  • Satsreaktorer
  • Lakningsanläggning i kontinuerlig drift
  • Kolonner för lakning
  • Autoklav för högtryckslakning