Magnetseparation

Magnetseparation är en av de grundläggande anrikningsmetoderna. Metoden används för att separera mineral med olika magnetiska egenskaper. I typiska fall används separationsmetoden för anrikning av järnmalmer. Magnetseparation kan också användas som en del av olika kombinationsprocesser.

Under den senaste tiden har framsteg gjorts inom tekniken för PM-separation (permanenta magneter) och elektromagnetisk separation. Neodymmagneterna i de permanenta magneterna och utvecklingen av supraledande separatorer och andra starkmagnetseparatorer har öppnat nya tillämpningsmöjligheter för metoden.

GTK Mineralteknik har mångsidig utrustning för magnetseparationsundersökning och erfarenhet av anrikning av olika malmer och andra prover. Undersökning görs både med satstester i laboratoriet och med kontinuerlig drift i provfabriken.

För den grundläggande forskningen används en Dings-Davis Tube (DDT)-separator och en Frantz-separator för test av mineralogiska prover. För att fastställa provernas egenskaper använder vi en Satmagan-magnetitanalysator och en MSB-anläggning för mätning av suskeptibilitet.

För mätning av separatorernas fält använder vi en Bell gaussmätare.

Vår laboratorieundersökningsutrustning består av konventionella Sala våtlågintensitetsmagnetseparatorer och torra neodymmagnetbandseparatorer. HGMS-separationer utförs med en Sala-separator med en maximal fältstyrka på 2 T. De torra neodymbandseparatorerna har en maximal fältstyrka om ca 1 T.

Vi utför separering i provfabriken med konventionella Sala våtlågintensitetmagnettrummor, och som den nyaste typen av separator en Slon high gradient magnetic -separator med en maximal fältstyrka om ca 1 T.