Mineralogi

Gruppen för mineralogi vid GTK Mineralteknik består av skickliga forskare som specialiserat sig på processmineralogi. Vi erbjuder våra kunder högklassiga undersökningar med modern utrustning.

Mineralogiska undersökningar behövs genom hela livscykeln för en mineralfyndighet: vid malmletning, utvärdering av fyndigheten, planering av gruvan och anrikningsanläggningen och kvalitetskontroll av produkterna.

Gruvindustrin använder olika tekniker för att anrika värdemineral. Anrikningen av mineral påverkas av många mineralogiska faktorer såsom partikelstorleken, liberationen, associeringen, gångartsmineralerna och partiklarnas kemiska sammansättning. Med processmineralogiska undersökningsmetoder kan man ofta utreda orsaken till problem i anslutning till anrikningen av mineral. Undersökningsmetoderna hjälper till exempel när man letar efter orsaker till svag tillgång.

De processmineralogiska konsulttjänsterna omfattar:

  • allmän mineralogi
  • mineralogi som gäller basmetaller
  • mineralogi som gäller industrimineral
  • ädelmetallmineralogi
  • mineralogi som gäller high tech-mineral

Vi använder bl.a. följande utrustningar och metoder:

  • Optisk ljusmikroskopi
  • Röntgendiffraktion
  • MLA – Mineral Liberation Analyser
  • Camexa SX 100 microprobe