Resistivitet (specifikt motstånd)

Resistivitet kan fastställas antingen galvaniskt (MAFRIP-anläggning, frekvensberoende, eller SCIP-tester, tidområdet, endast i Esbo) eller induktivt (med AC-brygga).

Den galvaniska metoden lämpar sig för prover med låg konduktivitet och den induktiva metoden för prover med hög konduktivitet. Den induktiva resistiviteten mäts alltid samtidigt med den magnetiska susceptibiliteten. Som den multiplikativa inversen till resistiviteten (R) erhålls den elektriska konduktiviteten (S).

Vid induktiv mätning kan provet vara ett borrkärnprov eller en stuff med en maximilängd på 10 cm och en maximidiameter på 10 cm. Vid galvanisk mätning kan provet komma från en borrkärna eller stuff, och det ska ha två parallella jämna ytor. Provets minimilängd är 1 cm och maximilängd 10 cm. Före mätningen mättas provet genom att det läggs i vatten i minst två dygns tid.